(Last Updated On: 8. november 2019)

Det budget, som flertalsgruppen underskrev på rådhuset i Store Heddinge den 22. oktober er det budget, som nu er vedtaget ved andenbehandlingen i kommunalbestyrelsen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Tirsdag aften blev Stevns Kommunes budget for 2020 andenbehandlet i kommunalbestyrelsen.

Tre forskellige budgetter var fremsendt til behandling, dels flertalsgruppens forslag, dels et forslag fra Enhedslisten og endelig et budgetforslag fra Nyt Stevns. Dansk Folkeparti havde som de eneste ikke afleveret et forslag til næste års budget inden fristens udløb.

Ikke overraskende blev flertalgsgruppens budgetforslag godkendt med 13 ja-stemmer (2 Konservative, 1 Radikal, 6 Socialdemokratiske og 4 Venstre), mens samtlige seks fra oppositionen stemte imod.

Enhedslistens to stemmer var til gengæld for eget budget, hvortil flertalsgruppen samt Nyt Stevns stemte imod, mens Dansk Folkeparti stemte blankt. Tilsvarende var der to Nyt Stevns stemmer for eget budget, hvortil flertalsgruppen samt Enhedslisten stemte imod, mens Dansk Folkeparti også her stemte blankt.

EL ændrede ikke holdning

Forud for afstemningen gav flere medlemmer af flertalsgruppen udtryk for ærgrelse over Enhedslistens manglende opbakning til deres budget

– Det er ærgerligt, at Enhedslisten ikke er med. Vi var tæt på, lød det blandt andet fra Mikkel Lundemann Rasmussen (K), og både Steen S. Hansen (S) og Line Krogh Lay (B) opfordrede Enhedslisten til at stemme for driftsbudgettet.

– Der er så meget mere, vi er enige om end uenige om, sagde Line Krogh Lay.

Enhedslisten var det sidste parti, som forlod budgetforhandlingerne med flertalsgruppen. Appellerne fik dog ikke partiet til at skifte mening:

– Problemet er, set fra vores side, at når vi først må komme med indspark så sent i processen, har flertalsgruppen allerede brugt så meget tid på at forhandle indbyrdes, at de ikke magter at åbne op og lave plads til andres ønsker, forklarede Jan Jespersen (EL).

Hvortil borgmester Anette Mortensen (V) kvitterede med, at det netop var et ønske fra oppositionen, at flertalsgruppen udarbejdede et budgetforslag til at forhandle udfra.

Tømmer kommunekassen

Samme takter var der ikke mellem flertalsgruppen og de to øvrige oppositionspartier, der begge beskyldte flertalsgruppen for økonomisk uansvarlighed med deres budgetforslag, og for at være godt i gang med at tømme kommunekassen.

– Med flertalsgruppens budget springer I servicerammen, det kan vi aldrig godkende, understregede Varly Jensen (DF).

– Flertallet har igen præsteret et budget, hvor der hver dag i 2020 bruges 67.000 kr. mere, end kommunen tjener. Og de penge tager I fra kassen. Det kan Nyt Stevns ikke være en del af, sagde Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns)

Modsat var der også kritik fra flertalsgruppen til de to oppositionspartier.

Til Dansk Folkeparti for ikke selv at have udarbejdet eget budgetforslag:

– I siger en masse om, hvad I ikke vil, men hvad vil I gerne?, spurgte Steen S. Hansen.

Og til Nyt Stevns for at fastholde en budgetmodel med besparelser på velfærden:

– Hvad er planen, hvad er retningen? Servicen på kerneområderne er i jeres budget rundbarberet. Et det udtryk for det Nye Stevns, som I ønsker?, spurgte Line Krogh Lay.

Ny, visionær retning

I ordførerrunden forud for afstemningen blev flertalsgruppens budgetforslag af flere beskrevet som et skridt i en ny retning.

Steen S. Hansen (S) betegnede det blandt andet som:

– En ny forståelse for, at det borgernære er i fokus, og at vi ikke fører nødvendighedens politik ved hele tiden at skære ned, men at vi nu har sat børnene og de ældre i centrum.

Og både han og borgmester Anette Mortensen forsvarede kassetrækket på 24,8 mio. kroner.

– Vi gør det med åbne øjne og står gerne på mål for det, sagde borgmesteren, der beskrev det kommende budget som et fremtidsmotiv, der tegner en kommune i udvikling og vækst:

– En kommune, der satser på tidlig indsats, på forebyggelse og på fremdrift. Det er visionært og det er modigt, sagde Anette Mortensen.

Fra Flemming Petersen (V), der ligesom så mange andre i salen har været med til flere budgetforhandlinger, lød det blandt andet:

– Tidligere har vi altid taget fra udgiftsskålen. Det er den gamle måde at tænke på. Jeg har selv været med til at tage 10 procent af skolebudgettet, uden at vi egentlig tænkte over konsekvenserne. Denne gang har vi taget udgangspunkt i, hvad det er for en kommune vi gerne vil havde, sagde han.

Og Bjarne Nielsen (V) kunne dokumentere, at der siden 2013 løbende er taget af kassebeholdningen for at få budgettet til at gå op.

– Flertalsgruppens budgetforlig indeholder visioner, ønsker og sund fornuft, hvor vi investerer en del af vores formue i de borgere, der har været med til at betale til den fælles kasse gennem indkomstskatten – det er et budget, hvor vi samtidig kan se os selv i spejlet og sige – Stevns har en fremtid, i år, til næste år og i mange år fremover, sagde han.

Skattestigning i 2021?

I Budget 2020 er det primære fokus på næste år og ikke de efterfølgende overslagsår.

I 2020 er de store velfærdsområder, Børn og Unge samt Ældre, friholdt for besparelser og på flere punkter er tilført nye midler. Det finansieres i indeværende år ved at bruge af kommunens kassebeholdning fremfor at lade skatten stige.

Flertalsgruppen ønsker også i 2021 at undgå store besparelser på velfærden. Hvordan det skal finansieres er ikke fastlagt. En udligningsreform mellem kommunerne kan medføre, at Stevns Kommune får tilført flere midler. Men det er uvist, både hvad udfaldet bliver og hvornår det falder på plads. En anden mulighed kan blive, at lade skatten stige i 2021.
rmh

Udpluk fra Budget 2020

Der er blandt andet afsat midler til:

 • Tre specialpladser mere i daginstitutionerne
 • Yderligere en sundhedsplejerske i sundhedsplejen
 • To nye sagsbehandlere til visitation af hhv. hjælpemidler og ældre
 • Udarbejdelse af ny sammenhængende Børne- & Ungepolitik samt implementering heraf
 • Øget fokus på inklusion og læseindsats i folkeskolen
 • Flere midler til undervisning af tosprogede børn
 • Pulje til kompetenceudvikling inden for ældreområdet
 • Øget normering på plejecentrene
 • Undersøgelse af ressourceudnyttelsen i hjemmeplejen og på plejecentrene
 • Styrkelse af ledelsen i socialpsykiatrien
 • Ekstra sagsbehandler i voksen-/handicapafdelingen
 • Projekt Stevns Naturpark i Tryggevælde Ådal igangsættes med treårig projektansættelse
 • Den grønne naturpulje øges
 • Yderligere en plan- og byggesagsbehandler
 • Flere midler til den kulturelle rygsæk, så den nu også kan benyttes af friskolerne
 • Opstart af et nyt plejecenter i Store Heddinge
 • Opstart af ny Stevnshal i Store Heddinge
 • Omlægning af forpladsen ved rådhuset i Store Heddinge
 • Ventilation, efterisolering mm. på Hotherskolen og Store Heddinge Skole

Det samlede budget for 2020 kan nærlæses på Stevns Kommunes hjemmeside.

Budget 2020 i tal

 • Indkomstskatteprocent på 25,0 (uændret)
 • Kirkeskatteprocent på 1,10 (uændret)
 • Grundskyldspromille på 21,52 (uændret)
 • Grundskyldspromille landbrug på 6,72 (uændret)
 • Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme (uændret)
 • Driftsforslag for i alt 22,0 mio. kr.
 • Samlede driftsudgifter på 1.363,6 mio. kr.
 • Anlægsudgifter for i alt 54,2 mio. kr.
 • Et strukturelt overskud på 29,4 mio. kr. i 2020
 • Et samlet kassetræk på 24,8 mio. kr. i 2020
 • Serviceudgifter på 980,1 mio. kr. i 2020

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar