(Last Updated On: 28. september 2018)

Flertalsgruppen indgår status quo-budgetaftale

Den siddende borgmester Anette Mortensen klar til at underskrive budgetaftale 2019, flankeret af Mikkel Lundemann (K), Flemming Petersen (V), Steen S. Hansen (S) og Line Krogh Lay (R).
(Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Der var store smil, da borgmester Anette Mortensen i spidsen for Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Radikale, kunne præsentere Stevns Kommunens budget for 2019.

Merbrug gav chok

Budgettet indebærer en uændret skat og grundskyld, og kursen fra 2018-budgettet fastholdes med status quo på de fleste serviceområder.

Det betyder, at der skal ske en overskridelse på 22,3 mio. kr. fra kassebeholdningen for at finansiere driftsbudgettet.

– Det var et stort chok, da vi i august blev præsenteret for den seneste budgetopfølgning, som viste et stort merforbrug, især på social- og sundhedsområdet, forklarede borgmester Anette Mortensen (V), da flertalsgruppen fremlagde budgetforliget.

Altid 80 mio. i kassen

Borgmesteren forventer ikke sanktioner mod Stevns for at bruge af sparegrisen.

– Der er cirka 130 mio. kr. i kommunekassen, og vi har en målsætning om at der skal være 80 mio. kr. i kassen, forklarer Anette Mortensen og tilføjer:

– Det er først hvis vi når 45 mio. kr. at nogen kigger os over skulderen. Så det er fuldt forsvarligt at bruge 22,3 mio. kr. til at sikre borgerne en god service.

Partierne har bl.a. valgt at prioritere anlæg for ca. 50 mio. kr. om året i 2019-22.

Der skal spares millioner

Der undgås ikke besparelser, og alle udvalg skal bidrage med ialt 10,5 mio. kr.

Café Stevnen får reduceret deres tilskud fra 500.000 kr. til 350.000 kr. De forebyggende hjemmebesøg hos ældre bliver til fællesmøder. Ungdomsskolen skal spare ca. 200.000 kr. , og så påregnes der besparelser på over 1,3 mio. kr. til fortidspensioner og et tilsvarende beløb på forsørgelse af flygtninge.

Busrute 252, som kører i ring mellem landsbyerne om aftenen og i weekenden spares væk, og så forventes der en besparelse på over to mio. kr. til fysisk træning af ældre.

Lover ny Stevnshal

På plussiden fremhæver flertalsgruppen en forventet indkomst ved salg af erhvervsgrunde.

Der ansættes en erhvervs- og turistkoordinator og der etableres et iværksættermiljø i Hårlev. Stevnshallen rives ned og en ny hal bygges op.

Der skal skabes bedre arbejdsvilkår for ansatte i ældreplejen, investeres i mobilmaster, gives midler til psykiatricentret Brohøj, og der indføres tilskud til pasning af eget barn i op til et år.

Kritisk udgiftstjek

Det var en tilfreds borgmester, som fandt at Stevns fortsat har en sund og bæredygtig økonomi, og Anette Mortensen takkede forligspartier, og Enhedslisten, for at have lyttet og givet plads til hinanden.

– Nu går vi i gang med at gå alle kommunens udgifter igennem, lød det fra Anette Mortensen, som også nævnte udfordringen med kommende anlægsudgifter.

– Jeg håber, at alle i kommunalbestyrelsen vil finde en løsning i fællesskab, sagde borgmesteren.

sky

Budgetforliget blev præsenteret i Stevnsbadet, ikke fordi flertalsgruppen følte sig på dybt vand, bedyrede de, men fordi et af budgetposterne handlede om svømmehallens nabo, Stevnshallen, som nu skal rives ned og genopføres i 1921-22.
(Foto: Klaus Slavensky)

Skriv en kommentar