(Last Updated On: 28. september 2017)

Budgetforløb for 2018 i Stevns Kommune

  • Februar: Økonomiudvalg vedtog den økonomiske politik for 2018-2021, samt en ny og mere involverende budgetproces i Stevns Kommune.
  • Marts: Cafémøder med medarbejdere samt kommunalbestyrelsens medlemmer fra 15. marts-6. april.
  • Maj: Resultatet af udvalgenes arbejde blev sendt i høring fra den 22. maj til den 7. juni hos bl.a. Ældrerådet, Handicaprådet, skolebestyrelser m.fl.
  • Juni: Høringsmaterialet blev fremlagt på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 9.-10. juni 2017.
  • September: Budgetforlig 2018 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Radikale, Dansk Folkeparti, Borgerlisten Stevns og løsgængeren Bjarne Østergård Rasmussen.
  • Oktober: Kommunalbestyrelsen skal vedtage endeligt budget 2018 den 12. oktober 2017

Se også Budgetforlig 2018 er på plads
Se også Uddrag af budgetforliget Stevns 2018

            (Kilde: Stevns Kommune)

Skriv en kommentar