(Last Updated On: 4. oktober 2018)

Rådhuset: Oppositionen i kommunalbestyrelsen på Stevns har hårde ord til overs for flertalsgruppens budgetforlig. Flertalsgruppen består af Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Gruppeformand Jan Jespersen, Enhedslisten:

Besparelser rammer alt for skævt

Enhedslisten forlod budgetforhandlingerne fordi flertalsgruppens udspil indeholdt “for mange knuder”.

Nogle af de knuder er bl.a. besparelser på Café Stevnen på 150.000 kr., forringelse af klippekortordning for hjemmeboende ældre på en halv million og fjernelse af pulje til tværgående aktiviteter i folkeskolen.

– Vi bryder os heller ikke om indførelse af et “dyneløftepatrulje”, siger Jan Jespersen med henvisning til at øget kontrol af sociale ydelser.

– Det er ikke en blomst fra vores have, den skulle fjernes som det ukrudt det er.

Mod sociale besparelser

Heller ikke omlægning af forebyggende hjemmebesøg med en besparelse på en lille halv million kr. faldt i Enhedslistens smag, ligesom en investering på over to mio. kr. til fysisk træning for ældre via digital iPad er ikke udtryk for “retmæssig omhu”, ifølge Jan Jepersen, da en stor del af de brugere det henvender sig til, på nuværende tidspunkt ikke besidder de færdigheder det kræver.

A. P. Møller-udsagnet »retmæssig omhu« har heller ikke præget forhandlingsprocessen, hvis man spørger Jan Jespersen, som kalder den for “dårlige arbejdsforhold og presset på tid”.

Ønsker skattestigning

Enhedslisten havde f.eks. gerne set ansættelse af en borgerrådgiver og en energivejleder, en pedel til børneinstitutionerne, bevilling til Udsatteråd, socialrådgiver til handicap/psykiatri-området, gratis bus og en øget kulturpulje.

Alt finansieret af en én procent skattestigning, som ifølge Enhedslisten vil give en indtægt på 30 mio. kr.

Gruppeformand Mogens Haugaard, Nyt Stevns:

Flertallets budget er bedrageri

Nyt Stevns forlod budgetforhandlingerne, fordi partiet ifølge fhv. borgmester Mogens Haugaard blev trukket rundt i manegen og holdt i venteposition, og fordi flertalsgruppen meldte ud, at de aflyser besparelser og tager pengene fra kassen.

– Det tangerer bedrageri, lyder en skarp kommentar fra Mogens Haugaard, der fortsætter:

– Borgmesteren og flertalsgruppen styrer efter at blive en “vanskeligt stillet kommune” for at få tilskud til at dække et overforbrug. Stevns styrer direkte over kanten, det er et forfærdeligt image at give kommunen i forhold til turisme og erhverv.

Skærer på det sociale

Nyt Stevns vil ifølge Mogens Haugaard “bremse op for at få balance igen”, og det kan ske uden at hæve skatten, men gennem besparelser.

I alt vil Nyt Stevns spare 26 mio. kroner. Haugaards parti vil f.eks. nedlægge Verdensarv Stevns, skære ned på anbringelser uden for hjemmet, lave rammebesparelser på for 2,5 mio. kr. på det sociale- og sundhedsmæssige område, fjerne en turistmedarbejder og udliciterer den udekørende hjemmepleje.

Bus og borgerrådgiver

Partiet er det eneste i oppositionen, som har udarbejdet et egentlig alternativt budgetforslag.

Og alt er ikke besparelser. Nyt Stevns vil bl.a. genindføre den gratis shuttlebus, opnormere socialrådgivere og ansætte en uafhængig borgerrådgiver.

– Vi rammer et kassetræk på 300.000 kr., og vi er parate til at trække på kreditten til anlæg, hvis det er nødvendigt, f.eks. til en ny Stevnshal, lyder det fra Mogens Haugaard.

 

Gruppeformand Varly Jensen, Dansk Folkeparti:

Flertalsgruppen sætter Stevns på bistand

Nyt Stevns forlod budgetforhandlingerne, fordi partiet ifølge fhv. borgmester Mogens Haugaard blev trukket rundt i manegen og holdt i venteposition, og fordi flertalsgruppen meldte ud, at de aflyser besparelser og tager pengene fra kassen.

– Det tangerer bedrageri, lyder en skarp kommentar fra Mogens Haugaard, der fortsætter:

– Borgmesteren og flertalsgruppen styrer efter at blive en “vanskeligt stillet kommune” for at få tilskud til at dække et overforbrug. Stevns styrer direkte over kanten, det er et forfærdeligt image at give kommunen i forhold til turisme og erhverv.

Skærer på det sociale

Nyt Stevns vil ifølge Mogens Haugaard “bremse op for at få balance igen”, og det kan ske uden at hæve skatten, men gennem besparelser.

I alt vil Nyt Stevns spare 26 mio. kroner. Haugaards parti vil f.eks. nedlægge Verdensarv Stevns, skære ned på anbringelser uden for hjemmet, lave rammebesparelser på for 2,5 mio. kr. på det sociale- og sundhedsmæssige område, fjerne en turistmedarbejder og udliciterer den udekørende hjemmepleje.

Bus og borgerrådgiver

Partiet er det eneste i oppositionen, som har udarbejdet et egentlig alternativt budgetforslag.

Og alt er ikke besparelser. Nyt Stevns vil bl.a. genindføre den gratis shuttlebus, opnormere socialrådgivere og ansætte en uafhængig borgerrådgiver.

– Vi rammer et kassetræk på 300.000 kr., og vi er parate til at trække på kreditten til anlæg, hvis det er nødvendigt, f.eks. til en ny Stevnshal, lyder det fra Mogens Haugaard.

sky

 

Skriv en kommentar