(Last Updated On: 12. marts 2018)

På kommunalbestyrelsesmødet den 1. marts besluttede flertalsgruppen, at de sidste 1,3 mio. kr. i besparelser fra budget 2018 skal udmøntes ved grønthøstermetoden. Helt urimeligt, sender flertallet dermed regningen til fordeling mellem de stevnske institutioner.

Nyt Stevns foreslog, at pengene i stedet blev taget fra bufferpuljen, så institutionerne kunne friholdes. Men det stemte flertallet ned. Derfor skal institutionerne nu i gang med at korrigere deres allerede lagte budgetter for 2018, og besparelsen lander dybt beklageligt hos vores børn, unge og ældre.

Som vi før har set, fremstiller flertallet tallene i promiller for at sløre, hvilke beløb det drejer sig om. 1,5 promille lyder ikke af meget, men det svarer til, at skoler og dagpasning med et budget på cirka 270 mio. kr. tilsammen, skal spare 405.000 kr. i løbet af årets næste ti måneder. Eller at en skole med et budget på 40 mio. kr. skal ud at finde 60.000 kr. i et i forvejen stramt budget.

Nyt Stevns kan konstatere, at vi fik ret. Budget 2018 blev lukket med fire måneders forsinkelse, selvom forligspartierne gang på gang har profileret sig på, at de var i god tid.

Flertallet burde selv have taget ansvar for ikke at kunne blive færdige til tiden og sørge for at dække de 1,3 mio. kr. fra bufferpuljen, fremfor at sende ansvaret videre til institutionerne.

Når der tidligere har været stoppet op og fundet besparelser, er det fordi budgetopfølgningerne i løbet af året har vist, at budgetterne er skredet. Det er en helt anden situation. Det, vi taler om her, er, at der manglede at blive fundet 2 mio. kr. i budget 18, som derfor ikke kunne lukkes. De 700.000 kr. blev fundet på boligområdet for flygtninge, og de sidste 1,3 mio. kr. bliver nu institutionernes ansvar. Det er betænkeligt, at to borgerlige partier accepterer en sådan lemfældighed.

Vi glæder os dog over, at der er blevet lyttet til Nyt Stevns, som i januar på et økonomiudvalgsmøde foreslog, at børneområdets mindre forbrug på 217.000 kr. i 2017, blev fastholdt på børneområdet til øgede normeringer i 2018. Det er ikke mange penge, men det er dog et plaster på såret, ovenstående taget i betragtning.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Nyt Stevns
Jørgen Larsen
Mogens Haugaard

 

Skriv en kommentar