(Last Updated On: 21. juni 2021)

Boesdal: Byggeriet af det nye Verdensarv Stevns Besøgscenter er godt i gang, hvilket materialiserer sig på flere måder. Blandt andet har man den seneste tid kunne se adskillige bunker af kalk ’skyde’ op i landskabet omkring Boesdal Kalkbrud, og flere af bunkerne er de seneste uger blevet jævnet ud i området.

Byggeriet af besøgscenteret i Boesdal er kommet godt i gang, det samme gælder etableringen af erstatningsnatur med kalkoverdrev. (Fotos: Kristian Buchmann)

Besøgscenteret bliver gravet ind i en skråning i det gamle brud, hvilket medfører, at et kalkoverdrev forsvinder. Derfor anlægger Stevns Kommune et fire gange så stort areal med erstatningsnatur lige i nærheden, og de mange kalkbunker skal bruges til etablering af det nye kalkoverdrev.

I alt fire hektar med erstatningsnatur bliver anlagt i nærområdet, en opgave som allerede blev indledt i januar i år, hvor 4.000 kubikmeter jord blev flyttet fra et stort område ved Boesdal. De mange kubikmeter jord blev mestensdels kørt til og fordelt ud over den forurenede garverigrund i Store Heddinge, mens en lille andel af jorden endte på legepladsen i Højerup, hvor der også var forurenet jord, som skulle dækkes til.

– Dengang blev cirka 10 centimeter jord skrabet af og kørt væk. Nu bliver jorden så dækket med bunker af kalk fra området, hvor der graves ud til besøgscenteret. Kalkbunkerne skal jævnes ud på det fire hektar store område, i et lag på godt og vel 10 centimeter, forklarer Berith Burkandt, leder af Natur & Miljø i Stevns kommune.

Arbejdet med etableringer af erstatningsnatur sker løbende og i takt med, at byggeriet skrider frem.

– Når kalkbunkerne er udjævnet bliver området sået til med frø fra vores frøbank. Frøbanken består af frø, som er skrabet af jorden i det område, hvor besøgscenter skal ligge og af parkeringspladsen. Cirka to centimeter er skrabet af, oplyser Berith Burkant.

Nogle af de planter, som tidligere er fundet på stedet, er: Nikkende limurt, slangehoved (echium vulgare), merian (origanum vulgare), almindelig knopurt (centaurea jacea) og liden klokke (campanula rotundifolia).

Berith Burkant oplyser, at frøene forventeligt vil spire fra næste forår.
rmh

Skriv en kommentar