(Last Updated On: 27. april 2017)

Henriette Larsen og Louise Nielsen, som begge er pædagoger, skriver i et indlæg i sidste uges udgave af Stevnsbladet, at de efter grundige overvejelser valgte vuggestuen fra og dagplejen til, da de skulle finde et tilbud til deres små børn. For dem var det et valg mellem nærvær og faglighed.

I BUPL har vi forståelse for, at forældre føler sig trygge ved deres dagplejer. Men vi mener ikke, at forældrene skal tvinges til at vælge mellem nærvær og faglighed. Forældrene skal have mulighed for at vælge et tilbud til deres børn, som kan begge dele.

Der er forsket en del i dagtilbud for mindre børn. Og den peger på, at vuggestuer gavner børnene bedst.

Den primære grund er tilstedeværelsen af faguddannet personale. For eksemepl dokumenterede en undersøgelse fra 2013, at børn, der havde gået i vuggestue, fik signifikant bedre karakterer i dansk og matematik end børn, der havde gået i dagpleje. Også et stort anlagt amerikansk forskningsprojekt, der fulgte børnene fra de var små til voksne konkluderede, at børnene fra institutioner med højt uddannelsesniveau og gode normeringer klarede sig klart bedre i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i familielivet end den gruppe, der som børn blev passet af medarbejdere, der havde mindre eller ingen uddannelse.

Den amerikanske professor i økonomi og nobelpristager James Heckmann har i sin banebrydende forskning dokumenteret effekten af investeringer tidligt i et barns liv. Hans pointe er, at der er størst samfundsmæssig og menneskelig gevinst ved at sætte massivt ind med en pædagogfaglig indsats i barnets første år.

De første 1.000 dage af et menneskes liv afgør i betydeligt omfang mulighederne i resten af livet. Derfor er det helt afgørende, at vi fortsat lægger pres på Stevns Kommune for at sætte flere ressourcer af til dagtilbud med uddannede medarbejdere. Både af hensyn til de enkelte forældre og deres børn. Men også set i en samfundsmæssig sammenhæng.

I BUPL mener vi, at daginstitutionerne i Stevns Kommune stadig kan levere nærvær og pædagogiske faglighed. Men mest på grund af medarbejdernes engagement. For vi har de senere år mest været vidne til en udvikling i institutioners økonomi og ressourcer, der går den forkerte vej. Det er den, vi i fællesskab skal have vendt.

Venlig hilsen
På vegne af BUPL Sydøst
Jacqueline Sporon-Fiedler
Faglig sekretær

 

Skriv en kommentar