(Last Updated On: 11. november 2021)

Efter torsdagens vælgermøde med de unge står det klart, at der er to ting, der begrænser de unges udfoldelsesmuligheder: klubtilbud og transport.

I SF synes vi, det er to helt igennem rimelige ønsker, som selvfølgelig skal efterkommes, så de unge får mulighed for at udfolde sig og få mulighed for at leve et liv, hvor samvær og fællesskab er i centrum. Derfor siger vi i SF også ja til at udvikle ungehuse i alle fire udviklingsbyer, hvor det er de unge, der definerer indholdet.

Ønske om klubtilbud går hånd i hånd med ønsket om bedre busdrift. Bedre mulighed for at bevæge sig på kryds og tværs af kommunen og senere afgange er en forudsætning for at kunne bruge klubtilbuddene. Et andet ønske handlede om natbusser i weekenden, der gør det muligt at deltage i de fester, der afholdes på de forskellige ungdomsuddannelser, der som bekendt ikke foregår på Stevns.

Disse transportønsker ligger helt i tråd med SF’s politik, for vi ønsker også at den kollektive trafik bliver styrket med flere afgange og bedre dækning, hvor det også er muligt at medbringe sin cykel.

Og når vi er i gang, skal ruter og afgange selvfølgelig være eldrevne. Det er sund fornuft til glæde for miljø og mennesker.

Jan Jespersen
Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialistisk Folkeparti

Skriv en kommentar