(Last Updated On: 24. september 2019)

Buspassagerer til og fra Køge har længe mødt trængselsproblemer og oplevet forsinkelser.

Trafik: Samfundet spilder 165 mio. kr. om året på bustrængsel i Syd- og Vestsjælland.

Det er konklusionen på en ny trængselsrapport fra Movia, som viser, at samfundet årligt mister millioner på, at buspassagererne i Syd- og Vestsjælland sidder fast i trafikken.

De store problembyer

I en ny trængselsrapport, som COWI har lavet for Movia, fastslås det, at trængslen har et niveau, hvor samfundet årligt mister 165 mio. kr. på, at buspassagererne sidder fast i trafikken i Syd- og Vestsjælland.

Rapporten viser ikke overraskende, at det særligt er omkring de større byer, at buspassagererne må sidde i kø. Over 50 pct. af den samlede passagerforsinkelse i Syd- og Vestsjælland findes således i de store byer i området, som f.eks. Næstved, Ringsted og Holbæk.

Men også fremtrædende købstæder andre steder på Sjælland, som f.eks. Roskilde og Køge har problemer. I Roskilde alene koster det eksempelvis årligt samfundet 50 mio. kr., at buspassagererne sidder i kø.

Prioriter kollektiv trafik

Mange stevnsboere kan sikkert bevidne problemerne i Køge, især grundet byggeaktiviteter ved Køge station.

Movia påpeger, at en tilsvarende trængselsrapport lavet for hovedstadsområdet viser dog, at investeringer i busfremkommelighed kan være en del af løsningen. Rapporten for hovedstadsområdet viser, at bustrængslen er mindre på de strækninger, hvor der er investeret meget i busfremkommelighed. På strækninger hvor busserne kører i eget spor og hvor busserne prioriteres i lyskrydsene kommer busserne hurtigere gennem trafikken og forbi bilkøerne.

– Selvom mange borgere på Sjælland har en bil, så ejer 32 pct. af alle familier i Region Sjælland faktisk ikke en bil. Derfor arbejder Movia for at reducere trængslen, så det bliver nemmere at komme til og fra arbejde, skole og fritid med den kollektive transport. Og her kan investeringer i busfremkommelighed være en del af løsningen, siger Movias plandirektør Per Gellert.

Grøn bølge for busser

Viceborgmester Steen S. Hansen (S) fra Stevns, har i mange år været fortaler for bedre kollektiv trafik.

– Trængsel betyder primært mest for Strøby Egede-busserne og det nordlige Stevns, som reelt kan sidde fast i Køge-trafikken, siger han og kommer med et konkret løsningsforslag.

– Vi har sagt det tidligere, og det er grøn bølge for bussen. At der er særlige lyssignaler igennem Køge, som giver fortrinsret og effekt for busserne, lyder det fra Steen S. Hansen.

Fokus på en anden dagsorden

Ellen Knudsen (C) er både medlem af Region Sjælland og kommunalbestyrelsen på Stevns.

– Min umiddelbare reaktion, som såvel lokal-, som regionspolitiker er, at Storbyernes trafikale udfordringer ikke må gå ud over de mere “landlige ruter”, lyder hendes kommentar.

Ellen Knudsen henviser til, at selv om økonomien i disse år bremser for øget borgerservice, så må rapportens opfordring ikke gå foran behovet for at bevare busforbindelser til yderområderne, hvor kø og kørsel måske netop ikke forsinker transporten, som byernes transport gør.

Hun er enig i, at særlige busbaner i storbyerne er fremmende for den offentlige transport og borgerservice, men for Ellen Knudsen sætter den økonomiske prioritering i en anden dagsorden i de kommende år.

– Det er alvorligt, når vi må nedlægge busruter fra landområderne, så jeg modtager trængselsrapporten, som et redskab til kommende års planlægning af den offentlige transport, siger Ellen Knudsen.

sky

Skriv en kommentar