(Last Updated On: 21. september 2021)

Social- og ældreminister Astrid Krag var for syv år siden på studietur til Holland for at se, hvordan Buurtzorg-modellen virker. En model der betyder, så få forskellige medarbejdere hos borgeren som muligt. Selvorganisering og selvansvar, samarbejde mellem de lokale læger og frivillige organisationer. Team der omfatter sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og rengøringsassistenter m.fl.

Det er ikke Christiansborg, der bestemmer, men kommunerne. Der skal tænkes nyt, er de fleste enige om. Ikke mindst grundet den kommende sammensætning af borgerne.

Et projekt der har kørt i Ikast -Brande, kan der læres meget af. Ikke mindst udfordringen af de rigide regelsystemer, der har givet en bedre borgeroplevet kvalitet samt et reduceret sygefravær. Men et enligt pilotprojekt gør det ikke alene, og derfor vil ministeren nu holde møde med fagfolk, embedsmænd, Ældre Sagen og FOA. Hvor er Ældrerådet?

Vigtigt at alle kommuner deltager med nytænkning i hele ældreplejen. Også Stevns Kommune. Ikke mindst for fremtiden. Her hentyder jeg bl.a. til det kommende plejehjem i Store Heddinge. At dette bliver bygget med henblik på de svageste medborgere. Men også medarbejderne. Større ansvar og medbestemmelse uddelegeret til medarbejderne giver større arbejdsglæde, mindre sygefravær og færre vikarudgifter. Medarbejdernes ret til at udtale sig om kritiske forhold, uden frygt. Uddelegering af ikke plejekrævende arbejdsopgaver til andre faggrupper. F.eks. rengøring og madlavning. Maden, ikke som opvarmet flere dage gammel mad, men frisklavet varmt mad hver dag, på plejehjemmet.

Kommunen står over for en ny ældre fremtid. Flere ældre, betyder flere demente. Men også at de ældre udskrives hurtigere fra sygehusene, hvorfor plejen skal overtages af kommunen. Endelig kunne kommunen også tænke alvorligt i at lade friplejehjem komme på banen som medspillere.

Det er nu, Stevns Kommune skal handle, og ikke sidde på hænderne.

Med venlig hilsen
Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar