(Last Updated On: 20. september 2019)

Ådals Mark er i ’Udviklingsplan for Strøby Egede’ fra 2019 beskrevet som et perspektivområde. (Kort: Stevns Kommune)

Strøby Egede: Den åbne del af dagsordenen ved et kommunalbestyrelsesmøde afsluttes altid med punktet ’Spørgetid for borgere’. Her er der afsat femten minutter til spørgsmål fra de fremmødte borgere, og reglen tilskriver, at én repræsentant fra hvert parti må, men ikke skal, give et svar på spørgsmålet.

Ved seneste kommunalbestyrelsesmøde benyttede Andreas Vestergaard fra Strøby Egede sig som den første af muligheden. Han stillede et spørgsmål vedrørende Ådals Mark, som er et ubebygget, privatejet engområde, beliggende mellem Stevnsvejen og Ådalen.

Fire planer uden byggemulighed

Andreas Vestergaard, der er nabo til Ådals Mark, indledte med at henvise til fire tidligere udarbejdede planer: En ’Helhedsplan for beskyttelse af Tryggevælde Ådal’ fra 2012, en ’Rummelighedsanalyse’ fra 2016, ’Kommuneplan’ fra 2017 og det senest arbejdede ’Udkast til udviklingsplan for Strøby Egede’ fra 2019, der alle beskriver området som værende enten sårbart, uegnet til byggeri eller et geologisk og landskabeligt interesseområde, som bør holdes upåvirket af indgreb.

– Vores overraskelse var derfor stor, da vi igennem en aktindsigt fandt ud af, at grundejeren vil bygge boliger på marken, og at planerne er meget fremskredne, da man har været i gang siden sommeren 2018, sagde Andreas Vestergaard, hvorefter han stillede spørgsmålet:

’Hvilke partier støtter, at der skal arbejdes på et kommuneplantillæg og en lokalplan, så området kan byudvikles?’

Nej fra Nyt Stevns, DF og EL

Første parti, der fik mulighed for at svare på spørgsmålet var Venstre:

– Det er et mærkeligt spørgsmål. Det kan både blive et ja og nej. Det kan jeg ikke svare på, før vi har undersøgt sagen nærmere og har fået noget konkret forelagt til politisk behandling. Sagen kommer på PMT’s udvalgsmøde for første gang den 24. september, sagde Flemming Petersen, som er udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik (PMT).

Dernæst fik Nyt Stevns ordet:

– Der er tidligere taget en overordnet beslutning om, at der ikke skal bygges i det område. Vi er fast besluttet på kun at bygge på den nordlige side, sagde Mogens Haugaard Nielsen, som derefter udtrykte sin undren over, at halvdelen af PMT-udvalget tilsyneladende har været på inspektion i området. Jørgen Larsen fra Nyt Stevns, som er medlem af udvalget, var ikke med på gåturen.

Dansk Folkeparti var tilsvarende imod byggeri i området:

– Det kan ikke lade sig gøre at bygge dernede, det ligger for lavt. Vi har tidligere meldt ud, at det ikke kommer nyt byggeri vest for Stevnsvejen. Den udmelding skal folk føle sig trygge ved, sagde Varly Jensen.

Også Enhedslisten kunne melde negativt ud:

– Planerne siger, at det slet ikke, er det vi vil, sagde Sejer Folke og henviste desuden til et læserbrev, hvor han stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor Stevns Kommune overhovedet skal udarbejde planer, hvis man ikke følger dem.

Og nej fra Steen Nielsen (S)

De Radikales Line Krogh Lay, der også har en plads i PMT-udvalget, ønskede ikke at tage stilling til spørgsmålet, før der foreligger et oplyst grundlag. Hun forklarede dernæst, at hun på eget initiativ og i sin fritid havde været på besigtigelse i området sammen med grundejeren, netop for at få mere indblik i sagen.

Fra de konservative var der heller ikke et entydigt svar at hente:

– Vi er nødt til at have en vis respekt for forvaltningens arbejde og behandle sagen i udvalg, som vi plejer, sagde Mikkel Lundemann Rasmussen.

En udtalelse som Socialdemokratiets gruppeformand Steen S. Hansen erklærede sig enig i.

Steen Nielsen, også fra S, var til gengæld ikke enig, hverken med sin socialdemokratiske gruppe eller udmeldingerne fra de øvrige partier i flertalsgruppen.

– Det er ikke min holdning, sagde Steen Nielsen.

Han har efter mødet uddybet sin udtalelse overfor Stevnsbladet:

– Jeg sad i det gamle Plan- og Teknikudvalg, hvor vi tog en principbeslutning om ikke at bygge på den side af Stevnsvejen, blandt andet fordi området ikke er egnet til byggeri. Den beslutning synes jeg, at vi skal holde fast i, siger Steen Nielsen.

Borgmester Anette Mortensen (V) fik på kommunalbestyrelsesmødet den afsluttende svarbemærkning, og hun gjorde det klart, at hun ønsker at tage en beslutning på et oplyst grundlag.

Lagt sammen kan man konkludere, at der i kommunalbestyrelsen sidder et flertal, som på nuværende tidspunkt ikke vil afvise, at der kan bygges på Ådal Mark.

Tirsdag aften i næste uge bliver sagen for første gang behandlet på udvalgsmøde i PMT.
rmh

Skriv en kommentar