(Last Updated On: 30. september 2018)

Der var ingen tvivl om behovet for et regnvandsbassin, da borgere i Klippinge holdt møde i det fri.

Klippinge: Man hører tit om politisk stormvejr. Lørdag den 22. september var det formanden for Plan, Miljø og Fritidsudvalget, Flemming Petersen (V) som prøvede kræfter med naturens elementer.

Bypark og regnvandsbassin

Formanden mødte 65-70 borgere fra Klippinge, som på Borgerforeningens foranledning, ville høre om en plan som gartner Jan Hansen og Peter Jensen, havde udfærdiget for det offentlige areal ud mod regnvandsbassinet og Bjælkerupvej.

Det en plan, som de tidligere har fremvist for Plan, Miljø & Teknikudvalget i august. Dengang blev det aftalt, at der skulle afholdes et borgermøde for at sikre den lokale opbakning til projektet.

Deres projekt skal på sigt resultere i en bypark på det offentlige areal ved regnvandsbassin ud mod Bjælkerupvej.

Stor beboeropbakning

Projektet er bygget op omkring en række initiativer, der skal ses som selvstændige projekter.

Enkelte af projekterne vil blive finansieret via midler fra den kommunale naturpulje, mens andre af projekterne vil blive forsøgt finansieret via fondsansøgninger.

Over 100 beboere støtter indtil nu Klippinge Borgerforenings projekt.

Et praktisk lærestykke

Mødet blev kortvarigt afbrudt af et voldsomt regnvejr, og udvalgsformand Flemming Petersen takkede afslutningsvis de mange deltagere for deres store interesse og opbakning til projektet, samt at alle trods regnen var blevet for at få det hele med.

Man kan sige, at både udvalgsformand og borgere fik syn for sagn om behovet for et regnvandsbassin.
Ifølge iagttagere var der enighed blandt de fremmødte om, at dette møde ville de sent glemme.

sky

 

Skriv en kommentar