(Last Updated On: 20. maj 2019)

Håndslag på fremtidig og positiv dialog

Henning Urban Dam Nielsen (tv) og Per Vibskov underskrev samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Café Stevnen. (Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Det startede med den triste politiske beslutning om at skære Café Stevns årlige bidrag på 500.000 kr. ned til 350.000, kr., og endte den 10. maj med underskrifter på en ny samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og det sociale værested.

Skrev under med hjerteblod

Trods massive protester og stor folkelig opbakning til Café Stevnens arbejde, fastholder kommunen nedskæringen på de 150.000 kr.

Til gengæld mødtes formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Henning Urban Dam Nielsen (S) med provst Per Vibskov Nielsen, som er formand for Café Stevnens styregruppe, for at underskrive aftalen.

– Jeg underskriver den med rød kuglepen, sagde Per Vibskov og tilføjede: Fordi det er hjerteblod for os.

Aftalens indhold

Aftalen betyder, at det kommunale tilskud fra Stevns Kommune forventes anvendt til aflønning af daglig leder af det sociale værested.

Øvrige udgifter forbundet med driften af værestedet forventes dækket af indtægter fra de øvrige aktiviteter. Stevns kommune udbetaler tilskuddet med 1/12 pr. måned. Der fremsendes halvårlige afrapportering til Styregruppen og til Stevns Kommune.

Aftalen er gældende frem til den 31. december 2022, hvor den automatisk udløber. Ved forlængelse efter denne dato vil der skulle indgås en ny aftale.

De frivillige må på banen

Per Vibskov udtrykte glæde over at få støtte på 350.000 kr. selv om Stevnen oprindelige havde ønsket flere midler end den oprindelige halve million kr.

– Vi har været for optimistiske, men blev reddet af en flot, solidarisk indsamling, sagde han, og forklarede, at tanken havde været at ansætte en assistent til den daglige leder, som er hårdt presset.

– Vi er sat i verden for at hjælpe de socialt udsatte. Nu bliver det i højere grad de frivilliges opgave at klare udfordringen, og indtil da må vi desværre skære ned på bl.a. at være bisidder for borgere i forhold til kommunen, lød det fra Per Vibskov.

Tættere dialog

Henning Urban Dam Nielsen replicerede, at bisidderrollen ikke behøver at være en del af Stevnens opgave.

– Jeg anerkender et behov for Café Stevnen, og jeg synes at vi som kommune gør det så godt, som vi kan for udsatte med nedsættelse af bl.a. et Udsatteråd, sagde socialudvalgsformanden, og fortsatte:

– Jeg vil godt fremhæve at denne aftale formaliserer, at vi skal mødes to gange om året, og jeg håber, at vi på denne måde kommer tættere på hinanden, sagde Henning Urban Dam Nielsen.

At vise samfundssind

Café Stevnens leder Rikke Ackermann oplyste, at der er ca. 50 frivillige, og at man bl.a. har en morgencafé, som giver morgenmad og omsorg til tre-fem børn før de skal i skole.

Et skilt viser, at der også er en menuplan til voksne fra mandag til torsdag, både frokost og aften og mange andre aktiviteter.

Ifølge Henning Urban Dam Nielsen ligger det ikke i de politiske kort, at der kommer flere kommunale midler til Stevnen i 2020, så selv om Rikke Ackermann nævnte, at det koster penge at vise samfundssind, så skal Café Stevnens Venner nok se sig om efter flere midler i andre kasser end kommunens.

sky

 

Skriv en kommentar