(Last Updated On: 27. oktober 2018)

Til venstre ses afdelingsleder i KFUM’s sociale arbejde Carsten Refshauge. Til højre ses provst Per Vibskov Nielsen, som er formand for Café Stevnens styregruppe.

Stevns: I budgettet for 2019 er skåret 150.000 kr. – ud af i alt 500.000 kr. – i tilskuddet fra Stevns Kommune til det sociale værested Café Stevnen i Store Heddinge.

Derfor mødtes værestedets styregruppe i sidste uge for at tale om fremtidens Café Stevnen.

– Vi står i en kritisk situation og skal håndtere en alvorlig besparelse. Samtidig skal vi glæde os over, at vi stadig modtager 350.000 kroner fra kommunen til vores sociale arbejde. Opgaven er derfor at bruge pengene så ansvarligt som muligt, og at de uundgåelige nedskæringer rammer de socialt udsatte mindst muligt, udtalte formanden for Café Stevnens styregruppe, provst Per Vibskov Nielsen til Dagbladet Stevns umiddelbart efter mødet.

Styregruppen består af syv personer. De seks er udpeget af KFUM’s sociale arbejde, den syvende er udpeget af Kommunalbestyrelsen og er Ellen Knudsen (K).

Daglig leder er essentiel

Besparelsen vil med stor sandsynlighed få konsekvenser for den daglige drift af Café Stevnen – omend nedskæringerne endnu ikke er konkretiseret. Mulige områder for besparelser er kortere åbningstid og færre tilbud i caféen, samt at caféen må tage færre ledige i arbejdsprøvning.

Til gengæld er der et stort ønske om at bevare stillingen for den daglige leder, en stilling som Rikke Ackermann har bestredet i knap et år.

Den daglige leder er ikke ansat af styregruppen, men refererer direkte til KFUM’s Sociale Arbejde, som også ejer bygningen i Algade.

Lønudgiften er den største udgiftspost, mens alle andre i caféen og i styregruppen er frivillige.

KFUM’s Sociale Arbejde var ved styregruppemødet repræsenteret ved afdelingsleder Carsten Refshauge.

– KFUM har svært ved at se, hvordan Café Stevnen med sine mange forskelligartede aktiviteter kan drives fornuftigt uden en daglig leder. Rikke påtager sig så mange funktioner her i huset, at jeg er bange for, at hele strukturen vil falde fra hinanden, hvis vi skærer på den post. Men det gør det meget sværere at skære andre steder, fordi udgiftsposterne i forvejen er meget små, sagde Carsten Refshauge.

Stor lokal opbakning

Udover besparelser bliver der også set på mulige alternative indtægter. Fra lokalsamfundet er kommet forslag om at søge fonde, lave indsamling mm.

Huset i Algade har i al budgetposturet oplevet en massiv opbakning fra befolkningen på Stevns, blandt andet ved demonstrationen foran rådhuset forud for andenbehandlingen af næste års kommunale budget og i medlemsantallet i cafeens støtteforening, Cafe Stevnens Venner.
rmh

Skriv en kommentar