Tak til Hotherhaven
I sidst uge af Stevnsbladet var der ros til Hotherhavens personale. Jeg vil tilslutte mig denne ros og sige en stor tak for de tre år, som min mor  [...]
OK til justeret plejecenterplan
Stevns: Sidste efterår blev en ny plan og struktur for plejecentrene i Stevns Kommune vedtaget af kommunalbestyrelsen. Siden har der været kritik a [...]
FOA: Stevns sparer på ældre over 80 år
Nej, siger formanden for Stevns Social- og Sundhedsudvalg Stevns: Udgifterne per ældre over 80 år er faldet i 81 danske kommuner. I takt med at der [...]