”Stevns er rimeligt med på beatet”
Sådan siger lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening om kommunens reduktion af affald. Men han foreslår oprettelse af et Klimaråd på linje  [...]
Spande, hynder, plader og 14 sække med affald
Det var ’høsten’, da Stevns Motorklub samlede skrald Store Heddinge: I samarbejde med Ren Natur og Stevns kommune samlede medlemmer fra Stevns Moto [...]
Kender du Stevns affaldshelte?
Nyt initiativ skal holde kommunen ren. Af Klaus Slavensky Materielgårdens Henrik Hedegård demonstrerer her hvor enkelt affaldsinitiativet er. Saml  [...]
Affaldsindsamling ved fyret
Tommestrup: Danmarks Naturfredningsforening (DN) Stevns havde sammen med Verdensarvskontoret Stevns Klint og Stevns Kommune inviteret til fælles af [...]
Fyr op under affaldet ved Stevns Fyr
Sidste år var der affaldsindsamling i Holtug Kridtbrud; 23 sække blev fyldt med omkring 230 kilo skrald. (Arkivfoto: privatfoto) Stevns: I denne ug [...]
Dumpning af slam i Køge Bugt starter i januar
Arbejdet kan ikke stoppes, men overvågningen er skærpet Det er fra dette område i København, at det forurenede slam skal dumpes i Køge Bugt. (Arkiv [...]
Argo har fået ny bestyrelse
Navnenyt: Det interessentejede affaldsselskab ARGO I/S, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner, heriblandt Stev [...]
Fire borgmestre udtrykte bekymring over slam fra Lynetteholmen
Det er affaldsjord fra det kommende byggeri af Lynetteholmen i København, som er planlagt til at ende som slam i Køge Bugt. (Illustration: Statsmin [...]
Aflever medicinresterne på apoteket
Medicinaffald må ikke ende i skraldespanden eller i toilettet. Det skal afleveres på apoteket, som sørger for forsvarlig destruktion. Stevns: Medic [...]
Svært at være utilfreds
Det kan være svært at være utilfreds som husejer i Stevns Kommune. I det mindste to gange om året. For her kører kommunen rundt over en periode på  [...]