Aflever medicinresterne på apoteket
Medicinaffald må ikke ende i skraldespanden eller i toilettet. Det skal afleveres på apoteket, som sørger for forsvarlig destruktion. Stevns: Medic [...]
Første sorterings affald
I Stevns kommune har vi det rimeligt nemt med affald. Haveaffald bliver afhentet, både fra os der kan selv fjerne det, og de relativt få, der ikke  [...]
Stevnsboerne er gode til affaldssortering
Status for det første år, viser at Stevns genbruger mere end landsgennemsnittet Af Klaus Slavensky Udvalgsformand Flemming Petersen (V). (Arkivfoto [...]
Fortsat tre affaldsbeholdere trods mere kildesortering
Stevns: Den 1. maj sidste år fik borgere i Stevns Kommune ny affaldsordning med tre affaldsbeholdere og sortering i seks forskellige emner: Restaff [...]
Ekstraregning på 1,5 mio. kr. for ny affaldsordning
Mange ombytninger til større beholdere samt misforståelser omkring hjemtagning af de gamle beholdere har været medvirkende til, at implementeringen [...]
Stille åbning af Hårlevs nye genbrugsplads
Udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen (V) åbnede fredag eftermiddag den nye genbrugsplads i Hårlev. (Foto: Rie Døllner, Argo) [...]
Nu åbner den nye genbrugsplads
Borgere, det lokale erhvervsliv og pladspersonalet på den gamle genbrugsplads i Hårlev har været tålmodige. Forventningens glæde har været stor, og [...]
Tæt på 1.000 tons affald
På tre måneder har stevnsboere overgået de nationale mål for sortering til genbrug Af Klaus Slavensky Det var i 2019 Stevns Kommune præsenterede de [...]
Småskørt
– hvis regeringen allerede vil have Stevns kommune til at ændre i den nye affaldssorteringordning Regeringen indgik før sommeren en ny aftale [...]
Affaldssortering er kommet flot fra start
Stevns: Siden 1. maj i år har alle private husholdninger i Stevns skulle sortere deres affald i seks forskellige typer, og selvom der kun er gået t [...]