Hårde stoffer på Stevns er et problem
Som kalder på en bedre ungeindsats Jeg har forsøgt at danne mig et overblik over hvilke problemer, der lokalt er i forhold til utilpassede unge. Je [...]
Lad os nu få gang i renovering af Østbanen
Det er svært at være uenig i, at Østbanen trænger til en opgradering. Beviset er i skinnerne. De er nemlig så slidte, at togene er nødt til at køre [...]
Borgerligt valgforbund skal trække politikken i den rigtige retning
Jeg har flere gange argumenteret for mere borgerligt sammenhold, og samtidig påpeget at V og K har bevæget sig for langt i S og R’s retning. Derfor [...]
Strandrensning bør prioriteres højere af Stevns kommune
Alt for ofte ser vi store mængder tang på vores strande, herunder især i Rødvig, hvilket er synd og skam, når vi har så dejlige kyststrækninger og  [...]
Borgerligt fem-kløver indgår aftale
Første gang med et bredt blåt samarbejde   Der er lagt op til enten blå eller rød blok når stevnsboere går til kommunalvalg den 16. november.  [...]
Støt det lokale erhversliv
Hvis vi vil have lokalbutikker i fremtiden, så skal vi handle lokalt i dag. Så enkelt kan det egentlig siges. Hvis vi vil have lokalbutikker i frem [...]
Vi skal sætte det enkelte menneske før systemet
Den socialdemokratiske borgmesterkandidat Henning Urban Dam skriver i Stevnsbladet den 17. februar, at han ikke forstår, at Stevns kommune i byrett [...]
Det borgerlige Stevns har bevæget sig for langt i Socialdemokratiets retning
Jeg mener, at flertallet i kommunalbestyrelsen på en række områder har bevæget sig for langt i den forkerte retning, og der er noget der tyder på a [...]
Urimeligt at betale når børn er hjemme
Jeg vil gerne slå et slag for, at Stevns kommune, eventuelt i samarbejde med Kommunernes Landsforening og regeringen, åbner op for, at forældre kan [...]
Kommunen lever ikke op til servitutterne
Jeg har fået aktindsigt i Stevns Kommunes tilladelse til at ophæve de tinglyste servitutter omkring salg af Strøbyhjemmet. Her stod der, at Strøbyh [...]