Velfærden skal ikke betale for krudt og kugler
Økonomiaftalen, mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, lægger op til voldsomme nedskæringer på velfærden i kommunerne. Årsagen ligger i fo [...]
Generationsskifte i Enhedslisten
Faxe kredsen får ny kandidat fra Vallø. Liste Ø’s nye spidskandidat i Faxe-kredsen (tv) ved siden af Sejer Folke, der er Enhedslistens medlem af ko [...]
Rød 1. maj i Snurretoppen
Fra 1. maj-møde i 2018 i “Det røde Palæ”. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen) Festdag: Enhedslisten genoptager traditionen med det årlige 1. Maj arra [...]
Enhedslisten ønsker alle flygtninge velkommen
Partiet kritiserer særloven, men vil undersøge muligheden for at øge puljen til udsatte børn, så foreningslivet på Stevns kan tilbyde aktiviteter t [...]
Stevns skal ikke være militært mål
Enhedslisten siger nej til missilsystemer på Stevns, for det gør os til et militært mål. På forsiden af Stevnsbladet (Uge 11 den 16. marts 2021) fo [...]
Ja tak til grøn omstilling:
– “bare ikke i min baghave”. Kan man både gå ind for grøn omstilling, og i samme åndedrag sige nej til at se på en vindmølle 8 kilometer væk? [...]
Er V og K ved at trække støtten til Østbanen?
Der skulle en stærk folkelig bevægelse på Østsjælland til at få presset regering, og transportminister til at bevilge penge til renoveringen af Øst [...]
Morbid svindelmail om aflyst debatmøde sendt til tre lokalpolitikere fra Enhedslisten
Påstået dødsfald var begrundelse for aflysningen af et tværkommunalt debatmøde på Køge Handelsgymnasium i en falsk mail med ukendt afsender. Otto M [...]
Vil flertalsgruppen lukke skytteforeningernes faciliteter når den nye hal åbner?
En af Enhedslistens vigtigste aftryk på budgetforliget, var at der blev afsat 1,2 millioner til færdiggørelse af skydebaner i den nye Stevnshal. Be [...]
Legepladser til Hårlev
Mandag den 1/11 var der vælgermøde i Hårlev, arrangeret af HBE. Et af punkterne på dagsordenen var udviklingen af beboelsesområder og derfor også t [...]