Genindvielse af kirkens gamle orgel
Piben har endelig fået anden lyd i Sankt Katharina Kirke. Knud Olsen orglet med dets 16 stemmer – heraf hele 11 i 16- og 8-fods lejet – [...]
En festdag, som var ventet med længsel
Genindvielse: Kun lydanlægget drillede lidt, da menigheden i Strøby Sogn søndag tog sin middelalderkirke i brug igen efter mere end syv års nedlukn [...]
Strøby Kirkes syv magre år er slut
På søndag kan sognebørnene i det største kirkesogn på Stevns atter tage deres kirke i brug efter en usædvanlig lang nedlukning med en nærmest uende [...]
Strøby Kirke
Strøby Kirke er mange hundrede år gammel og har gennem tiden været udsat for et utal af ombygninger og renoveringer. Alene i de seneste 35 år, hvor [...]
Nyt sangkor i Lyderslev Kirke
Toner: Da et Facebook-opslag efterlyste et kor for voksne i Lyderslev, greb sognepræst Janni Persson idéen og gik i gang. Kirken har i et stykke ti [...]
Kirkegårdskoncert blev til fællessang
”Måske gentager vi succesen”, siger menighedsrådsformand. Bitten Nørby (tv) og Liselotte Kannik-Marquardsen har grund til de store smil, for deres  [...]
Allerede som barn ville Helene være præst
Det er tæt på, at man kan kalde det et kald, siger Helene Drejer Lund, der er opvokset i Bjælkerup og siden hun var seks år gammel har vidst, at hu [...]
Fik chok i Strøby Kirke
Efter kirkens 7½-års lange nedlukning glædede jeg mig til igen at kunne besøge Strøby Kirke. I mere end 150 år er mine familiemedlemmer blevet døbt [...]
Magleby Kirkes tag
Rettelse: I uge 30 skrev vi at Magleby Kirkes nye tag var af kobber. Det er ikke tilfældet, det er tagspån af lærk. Og så er det flotte foto taget  [...]
I fjerne kirketårne hist
(Foto: Jan Hesselberg) Kirkeliv: I april måned i år blev Magleby Kirke pakket ind i et stillads fordi tårnet skulle repareres. Nu er stilladset fje [...]