Aktivt år for Røde Kors
Stevns: Røde Kors på Stevns har haft et aktivt år. Det fremgik af formand Susanne Lintrups beretning på den nyligt afholdte generalforsamling. Og d [...]
»Det går godt for Socialdemokratiet«
Sådan indledte Steen S. Hansen sin politiske beretning, da Socialdemokratiet torsdag aften afholdt ordinær generalforsamling i Tinghuset Borgmester [...]
Året med mange udsolgte koncerter
Kulturforeningen Spilledåsen har haft et forrygende år. Nyt lydudstyr. Mange udsolgte koncerter. Arbejdsomme frivillige – og et beskedent und [...]
Hvem skal være »Årets Hårlevborger«
Hårlev: Hårlev Borger- og Erhvervsforening (HBE) inviterer til generalforsamling onsdag den 15. marts. Aftenen startet kl. 18 med fællesspisning, o [...]
Store Heddinge skal fortsat være en aktiv by
Og det kræver ifølge formanden for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening, Tim Warner, at alle – såvel borgere som butikker –  [...]
Vindmøller på Stevns
Stevns: Mange af vindmøllerne her i Stevns Kommune er for gamle og skal snart rives ned, så hvis ikke man gør noget for at forny vindmøllebestanden [...]
Værdigt og fredeligt samarbejde
Det er den afgående formand for Dansk Folkeparti, Keld Heins, store håb til samarbejdet i den nye flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen – efte [...]
Endnu et aktivt år i Hellested
Hellested: Det kunne borgerforeningens formand Anne-Grethe Mathiesen konstatere, da hun indledte foreningens generalforsamling med sin beretning. H [...]
Aktive trods diabetes
Stevns: Diabetes skal ikke hindre et aktivt liv. Det er budskabet fra Diabetesforeningen på Stevns, som netop har afholdt generalforsamling. Der sk [...]
Nok at tage fat på i Kræftens Bekæmpelse
Kræft er en sygdom de fleste kender til. Kræft er også en sygdom, der har mange ansigter. Og der er mange, som arbejder for at fremme forskning og  [...]