Få morgenmad og Verdens bedste klimanyheder på biblioteket
Store Heddinge: Går vejen på arbejde eller i skole forbi Algade og biblioteket i Store Heddinge? Så har man fredag den 10. september fra kl. 7.30-9 [...]
Sådan får man mere skov på Stevns
LÆSERBREV: Der er brug for mere skov på Stevns, i Danmark, i verden. I 1989 vedtog folketinget et mål om at Danmarks skovareal, inden for en period [...]
Nu skal der plantes skov
Kommuneplanen er nu vedtaget, og den handler blandt andet om skov: hvor skovplantning er ønsket, og hvor det er uønsket. Kommunalbestyrelsen har be [...]
Miljøminister fik kanotur på Tryggevælde Å
Lea Wermelin besøgte Stevns i anledning af at 92 kommuner kæmper om at blive ”Danmarks Vildeste”. Selv om miljøministeren og borgmesteren førte an  [...]
Én million kroner til grønne projekter
Stevns’ borgere kan få penge til lokal naturpleje Kristoffer Schou fra Natur- og Miljøforvaltningen viser rundt på en af Stevns naturperler: Odden. [...]
Nu starter arbejdet med kystbeskyttelse
Stevns Kommune har fået 720.000 kr. til forprojekt Når havet viser tænder, så kan der ske oversvømmelser på Kystvejen. (Arkivfoto: Stevns Kommune)  [...]
Stevns Friskoles 2. klasse er blevet ambassadører
Rødvig: En masse cigaretskod, underbukser og kunstige negle, var nogle af de ’fund’, som eleverne i 2. klasse fra Stevns Friskole gjorde, da de ons [...]
Regnvandsbassiner færdige i Solgårdsparken
Solgårdsparken er blevet en endnu mere blå-grøn oase Af Klaus Slavensky Projektleder Anders Valentin har flyttet kontoret til en skurvogn i Solgård [...]
Forsvinder de 1.576.000 kroner ud i havet?
Lad der ikke herske nogen tvivl – Nyt Stevns vil lokalbefolkningen, vi vil stranden og vi vil turisterne – kort sagt vi vil Rødvig og d [...]
Rødvig Veststrand bliver sandfodret i maj
Kommunalbestyrelsen har frigivet næsten 1,6 millioner kroner, som skal bruges til at fodre Veststranden i Rødvig med en sandmængde svarende til én  [...]