Svar til berørte borgere
Det er ikke korrekt, at kommunen har anlagt området ved Kystvejen 270 til et nyt officielt biodiversitetsområde. Området er holdt i overensstemmels [...]
Planer om at nedlægge nyanlagt biodiversitetsområde
Stevns kommunes planudvalg indbød de berørte lodsejere omkring det nyanlagte biodiversitetsområde mellem Kystvejen 270-276, grænsende op til Svalem [...]
Svar til grundejerforeningen Søvold
Stevns ønsker både udvikling og biodiversitet. Ønsket om at udvikle området ved Kystvejen 270 er godkendt i enighed mellem de 6 politiske partier o [...]
Det grønne område skal bevares
Mellem Kystvejen og Svalemosevej i Strøby Ladeplads ligger der et grønt område. Det grønne område er ”åndehullet” i det tæt bebyggede sommerhusområ [...]
Bevar vores grønne åndehul i Strøby Ladeplads
Jeg har boet på Svalemosevej siden 2000. I 21 år har jeg nydt det grønne område mellem Kystvejen og Svalemosevej ved Søvold. Jeg anvender det dagli [...]
Stævning af fredning er trist
Hvor er det kedeligt at erfare, at lodsejerforeningen langs Stevns klint trampesti nu har stævnet Miljø- og Fødevareklagenævnet, med henblik på at  [...]
Strøtanker om Levebrødspolitikere
”Levebrødspolitiker”, jeg troede egentlig, at det var en floskel fra forrige århundrede. Retskrivningsordbogen betegner det nedsættende, som ”en pe [...]
Nyt Stevns sætter ikke skatten op
Med reference til læserbrev af 9. september af Anne Munch; da jeg gik i skole i Store Heddinge var 25,25 mindre end 26, og det mener jeg også det e [...]
Vi rider på en bølge
Sikke en sommer. Stevns har fanget, hvad der i surf-sportstermer hedder ‘the perfect wave’ – men vi er kun akkurat kommet op og stå på brætte [...]
Et svar mere til Karen-Margrethe Olsen
Svar til Karen-Margrethe Olsen, Rolighedsvej, Strøby Dialog er altid vejen frem. Ikke alt er perfekt i vore kommunale systemer. Derfor er dialogen  [...]