Svar til Karen-Margrethe Olsen
Du rejser flere sager i dit læserbrev, og skriver samtidig, at Stevns Kommune vil ’blæse ældre et stykke’. Jeg vil ikke her gå ind i hvert enkelt s [...]
Til de ansvarlige i Stevns Kommune
Hvem er de, som skal orientere beboerne om, hvad der sker på Rolighedsvej? Ikke en lyd hører vi. Det ville da være ganske normalt, hvis I havde en  [...]
Svar til Anne Munch
Kære Anne, det er vist lidt af en tilsnigelse, at Nyt Stevns sætter skatten op. Vi har i budgetter tre år i træk bevist, at Stevns kommune kan drif [...]
Nyt Stevns sætter skatten op
Fakta omkring beskatningen i Stevns Kommune er, at den i 2022 fortsat bliver på 26 procent, fastholdt af en flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen. S [...]
Svar til Jens Dahl
Det er korrekt, at Stevns Kommune stadig arbejder for en fremtidig løsning for skytteforeningerne. At postulere, at vi bringer urigtige oplysninger [...]
Svar til flertallet i AET vedrørende skydebane i Stevnshallen
Det er helt korrekt, når I skriver, at der ingen beslutning er om at droppe skydebanen i Stevnshallen, det ville jo fremgå af mødereferatet. Men de [...]
Foreningerne danner basis for livslange fællesskaber
I slipstrømmen på den seneste debat vedrørende den nye Stevnshal og manglende faciliteter til skytteforeningerne står det klart, at der er opstået  [...]
Et nyt fællesskab, et nyt venskab
Vi mener, at Stevns skal være en bedre kommune at være ung i. Det skal være lettere for unge at oprette nye fællesskaber. Foreningslivet skal være  [...]
Svært at være utilfreds
Det kan være svært at være utilfreds som husejer i Stevns Kommune. I det mindste to gange om året. For her kører kommunen rundt over en periode på  [...]
”Jeg glæder mig  i denne tid…”
Peters jul er ikke aktuel lige nu, men det er budgetforhandlingerne i Stevns kommune. Som kandidat for Socialdemokratiet på Stevns følger jeg spænd [...]