Klimapolitik i Stevns Kommune
Jeg er blevet opmærksom på, at det vist er meget lidt kendt, at Stevns Kommune har besluttet at deltage i det landsdækkende kommunale klimapartners [...]
Frustrationer over ejendomsskatter
Der er stor frustration over ejendomsskatter 2021 hos mange under den nye Lokalplan 189 i Strøby Egede. Ved den indledende høring i 2017 i Strøbyha [...]
Kommunen lever ikke op til servitutterne
Jeg har fået aktindsigt i Stevns Kommunes tilladelse til at ophæve de tinglyste servitutter omkring salg af Strøbyhjemmet. Her stod der, at Strøbyh [...]
Svar til Hanne Hansen om hjælpemidler
Hej Hanne Jeg forstår din ærgrelse over, at din sag ikke er afgjort, men kan ikke gå ind i den her, da det er en personsag. Jeg kan dog generelt si [...]
Østbanen – vores livsnerve
Jeg har i den seneste tid fået mange henvendelser vedrørende min holdning til Østbanen. Det kan der svares ganske klart på, for jeg mener det samme [...]
Forældre har krav på tilbagebetaling
Det er dybt besynderligt, at regeringen og Kommunernes Landsforening ikke har lagt en landsdækkende retningslinje for, hvordan kommunerne skal tilb [...]
Bevar Østbanen – det haster med en beslutning
Fælles udtalelse fra Enhedslisten i Stevns, Køge, Faxe samt Region Sjælland: Der skal findes en politisk løsning nu, hvis ikke trafikken på Østbane [...]
Er kommunen underbemandet?
Eller hvad sker der i forvaltningen? Undertegnede har haft en stomi i 14 år og har ifølge lovgivningen fået bevilget mine nødvendige stomiprodukter [...]
Stevns kommune behøver ikke tre direktører i forvaltningen
To ud af Stevns kommunens tre direktører har opsagt deres stillinger i forvaltningen, og nu er der så sat gang i en proces i forhold til nyansættel [...]
Nicolinelund, hvad sker der? Sker der noget?
Jeg havde sådan set forventet, at udstykker ville reagere på mine argumenter og påstande omkring mangel på belysning, dårligt stisystem, langt til  [...]