Hvor er Miljøministeren i sagen om slam i Køge Bugt?
I sidste uge kom det fra en ny aktindsigt frem, at ”omfattende studier” bag Lynetteholms-projektet og dumpning af slam i Køge Bugt bygger på en 40  [...]
Hvem kæmper vores kamp?
I sidste uge besluttede folketinget at afsætte 400 millioner kroner til renovering af Østbanens skinner. Umiddelbart lyder det godt, men faktum er, [...]
En molbohistorie til forklaring
I Stevnsbladet den 6. april har Stevns Kommune svaret på mit indlæg omkring forureningen i Strøby Egede. Miljøstyrelsen har nævnt, at spildevand og [...]
Sammen står vi stærkere
Kære Bjarne Hvis der i kommunalbestyrelsen bliver truffet en principbeslutning om at undgå indenrigsflyvning, så er det alt andet lige sidestillet  [...]
Bygningsarv forsvinder
Hver dag forsvinder værdifuld bygningsarv. I Stevns Kommune udarbejdede man for ca. tyve år siden et kommuneatlas, hvor bygninger før 1940 blev kor [...]
Hvem fælder træer om natten?
Igennem længere tid er der på Kystvejen i Strøby Ladeplads blevet fældet træer og buske på en strækning fra kystvejen nr. 340 og hen til og med kys [...]
Det bliver forbudt at “flyve” på Stevns?
Stevns kommunes politikere mfl. må ikke mere flyve til møde i Ålborg, kan man læse. Jeg går ud fra, at man kun tager en flyver, hvis det er yderst  [...]
Post ’general’forsamlingen i Nicolinelund
Efter at have hørt forskellige tilbagemeldinger fra “general”forsamlingen, afholdt den 5. april 2022, må man sige, at der er fokus på det, som det  [...]
Vi skal hjælpe ukrainerne uden at glemme vores egne borgere
Jeg har sammen med resten af kommunalbestyrelsen budt de ukrainske flygtninge velkommen til Stevns. Krigen er som alle krige dybt tragisk og har st [...]
Alle boenheder skal have produktionskøkken
I Stevnsbladet den 12. april skriver Bjarne Hilmersson om indstilling fra Social- og Sundhedsforvaltningen om 3 forslag, hvor der ønskes beregninge [...]