En prioriteret indsats frem for spredehagl
Svar til Sejer Folke I dit læserbrev i Stevnsbladet i sidste uge beklager du, at de øvrige partier ikke stemte for Enhedslistens forslag den 18. de [...]
Svar fra Venstre til Johnny Andersen
V støtter undersøgelse – og beslutter senere! Venstre har ikke taget stilling til fremtiden for Østbanen. Men vi støtter undersøgelsen af det mulig [...]
Lad os holde Østbanen på skinner
Mon ikke diverse trafikordførere fra Borgen skulle besøge Østbanen fra Køge til Stevns og Faxe kommuner? Det tyder jo ikke på, at de kender betydni [...]
Spar penge og miljø
Det er måske en god idé, når trafikministeren foreslår at Østbanen skal på gummihjul. Det kan måske både løse problemet med det nedslidte tog, og s [...]
Kom nu kommunalpolitikere på Stevns
Når byrådet i Faxe kan blive enige om at gøre noget for både at få hurtige tog til København og kræve skinner på østbanen, så kan vi vel også Faxe  [...]
Stå sammen om Stevns
Ikke overraskende er Nyt Stevns og Mogens Haugaard hurtigt ude og konkludere, at Stevns Kommune ikke har fortjent en krone mere i udligning. Tværti [...]
Glæden ved Stevns
Det er dejligt at læse, at Nyt Stevns er stolte af Stevns. Det er vi også i Socialdemokratiet. Stevns rummer en lang række af ting, der kan skabe g [...]
Udligningen kom som en tyv om natten
Det kom som en tyv om natten, og overraskede os alle. Og som de fleste andre partier på Stevns, er vi i Enhedslisten meget frustreret over regering [...]
Stop sydlig statsvej
På borgermødet den 14.1. i Hellested var der klar modstand mod de to foreslåede vejføringer. En sydlig vejføring vil gennemskære værdifuldt landska [...]
Svar til Susanne Nielsen
Det er og skal fortsat være vores opfordring, at debatten om Østbanen og ny vejføring fra Køge til Stevns holdes adskilt. Vedrørende Østbanen, så h [...]