Et kik ind i fremtiden ved ankomst til Boesdal
Billedet her er taget lige hvor man kommer fri af „Husrækken”. En spredt beplantning bestående af blandt andet hvidtjørn, som kan blive op til 8 me [...]
Udvikling eller afvikling?
Kommunalbestyrelsens flertal har besluttet, at Vandrerhjemmet skal drives videre af Stevns Kommune. Beslutningen er åbenbart taget i forbindelse me [...]
Tak til personalet på rehab Stevnshøj
Tak til personalet på ”afdeling 3” på rehab Stevnshøj og det øvrige personale på Stevnshøj, som har taget sig af mig under mit lange ophold på sted [...]
Skinner frem for bus
Regionsrådet har besluttet at arbejde videre mod en renovering af Østbanens skinner. Jernbanen, som hedder Østbanen, kører fra Køge i nord til Stev [...]
Svar til Gitte Christensen
Det er rigtig ærgerligt, at du gik hjem med den oplevelse, og det var bestemt ikke hensigten. Omvendt må jeg også sige, at jeg har en klar fornemme [...]
Borgermøde uden adgang for alle
Jeg takker for borgermødet i Boesdal onsdag aften den 17. juni. Det blev dog et kort møde for mit vedkommende, da jeg som gangbesværet ikke kunne d [...]
Hvad skal Stevns kommune med et vandrerhjem?
Jeg forstår til fulde, at Stevns har brug for netop et vandrerhjem, men er det nødvendigvis Stevns kommune, som skal drive og eje det? Vandrerhjemm [...]
Isoleret set er Østbanen ikke egnet til BRT
Vi har bemærket, at der i den seneste tid er fremkommet udmeldinger fra presse og øvrige partier i forhold til Venstres holdning til Østbanen. Lad  [...]
Så hejs dog Dannebrog
Det er for dårligt! To flag så jeg oppe på strækningen Køge til Strøby Ladeplads den 15. juni. Til fodboldkampe og andet sport bliver flaget brugt  [...]
Østbanen, drift og vedligeholdelse
Af Facebook fremgår, at ikke alle kender historien bag Østbanens drift og vedligeholdelse. Lidt research på nettet og samtaler tegner et billede. A [...]