Skal Kommunalbestyrelsen i Stevns flyve med luftballon
Nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer repræsenterende et flertal i Stevns Kommune, er gået sammen, for at sende et forslag i luften, med ”Et skridt i  [...]
Et skridt i en grønnere retning
Kommunen bør altid gå forrest og agere fyrtårn inden for de områder, hvor vi i fællesskab ønsker at forbedre og skabe forandring. Det gælder særlig [...]
Påskedigt af en læser
God påske Nu er vi næsten fri, for den væmmelige pandemi Snart er alt som i gamle dage, hverdagen er tilbage Alle vegne kan vi få plads, uden at vi [...]
Når politik er regneark og bureaukrati
Statsministeren meldte tidligere på året ud, at nu var det slut, med bureaukrati på ældrerådet. Nu skulle de ældre opleve en værdig alderdom og vis [...]
Nej til at ændre affaldssorteringsordningen igen, igen
Jeg har som det eneste medlem af kommunalbestyrelsen stemt imod, at vi endnu engang skal ændre i affaldssorteringsordningen. Jeg vil gerne kort for [...]
Transportminister i samråd
En anden løsning end slam-dumpning skal undersøges Det ser ud til, at dumpning i Køge Bugt måske bliver afværget. Det lykkedes simpelthen ved fælle [...]
Hvor er Ældrerådet i Stevns
Hvis man ønsker at vide, hvad Ældrerådet gør for de gamle i Stevns Kommune, kan man læse referaterne fra deres møder. Et eksempel er fra 7 marts hv [...]
Slam i Køge Bugt
Jeg var ved at få kaffen galt i halsen, da jeg i sidste uge skulle læse nyheden om, at både Miljø- samt Transportministeren har tilbageholdt dokume [...]
Ifølge Miljøstyrelsen er sammenblanding af regn- og spildevand langt mere forurenende end regn- og overfladevand alene. Derfor skiller Stevns Kommu [...]
Stop forureningen i Strøby Egede
I den gamle kendelse fra Kloaksagen i 1980, hvor de to klagere vandt sagen i Overlandvæsens Kommissionen (Østre Landsret), fremgår det, at” Regnvan [...]