Fondsmidler
Man har det sidste stykke tid kunnet glæde sig over, at så mange foreninger i Stevns kommune har fået tildelt fondsmidler fra Nordea Fonden. Pengen [...]
Det var i 11. time for Rødvig Station
Med udgangen af november måned behandlede både kommunalbestyrelsen på Stevns og medlemmerne i Region Sjælland en sag om flytning af Rødvig station, [...]
Omlægning af sikker skole- og institutionssti
Flytning af en sikker skole- og institutionssti, gående fra Magnolievej stien til Lærkehuset, er det til alle borgernes bedste? Eller kun til byghe [...]
Kommunen skal ikke tromle henover borgerne
Christina Liaos læserbrev bragt i Stevnsbladet den 26. november viser en kommune, som desværre har en tendens til i visse sager at se stort på borg [...]
For mange unge mennesker laver ballade og skaber utryghed
Unge mennesker med for meget tid har brug for faste rammer og nogle ansvarlige voksne, som kan tage sig af dem og sørge for, at de holder sig på re [...]
Svar på to læserbreve om Strøbyhjemmet
Vi får lige for øjeblikket mange spørgsmål om det planlagte salg af Strøbyhjemmet. Vi svarer ikke på flere læserbreve om Strøbyhjemmet, men sætter  [...]
Kommentar til Birgitte JTK Nielsen
Man kan da ikke lave en ny lokalplan eller et tillæg til eksisterende lokalplan efter et eventuelt salg af Strøbyhjemmet. Jeg kan da heller ikke by [...]
Hvad foregår der på og ved Strøbyhjemmet?
Strøbyhjemmets Pensionistforening har den aftale med Stevns Kommune, at de ikke skal flytte fra Strøbyhjemmet, før kommunen har fundet et andet egn [...]
Minimumsbehov og ydre rammer
Det er ubegribeligt, at støjvold og støjhegn ikke færdiggøres, nu er området snart 5 år gammelt, og skolebørn må stadig køre gennem store vandpytte [...]
Inkompetente politikere
I Stevnsbladet den 18. november kunne man læse et indlæg af Reinhard K. Kluge angående skovbeplantning på sin egen grund. Indlægget viser med al ty [...]