Bus og klubtilbud til de unge
Efter torsdagens vælgermøde med de unge står det klart, at der er to ting, der begrænser de unges udfoldelsesmuligheder: klubtilbud og transport. I [...]
Svømmehal i Strøby Egede
Jeg læser, at Stevns får fine karakterer for at give idrætten gode vilkår og det er jo fantastisk godt, men det kan blive endnu bedre med en svømme [...]
Ny Statsvej og Køge
På vælgermøderne på Stevns ses en politisk holdning til en ny nordligere linjeføring, men stadig syd om Herfølge – for at tækkes Køge! Det er [...]
Vil politikerne prioritere flere almene boliger på Stevns?
Stevns kommune vil udvikling og ønsker flere tilflyttere, men hvor skal de bo! Ikke alle ønsker – eller har mulighed for – at købe hus og en del af [...]
Ungdomsuddannelser til Stevns
Socialdemokratiet Stevns ser meget gerne, at der kan oprettes ungdoms- og erhvervsuddannelser på Stevns. Realiteterne siger os blot, at det kan hav [...]
Svar til Sejer Folke
I september 2021 besluttede et flertal bestående af S, V, C, R, SF og Ø at sætte 1,2 mio. kr. af, som skytteforeningerne kan bruge til at opføre en [...]
Vil flertalsgruppen lukke skytteforeningernes faciliteter når den nye hal åbner?
En af Enhedslistens vigtigste aftryk på budgetforliget, var at der blev afsat 1,2 millioner til færdiggørelse af skydebaner i den nye Stevnshal. Be [...]
Glad stevnsbo
Valgmøderne præges meget af negative emner. Elendig økonomi, unge kan ikke opføre sig ordentligt, få ansatte i døgnplejen, svært at få dagplejere,  [...]
Kommunalbestyrelsen skal behandle skytteforeningerne ordentligt
En del tyder på, at flere lokalpolitikere her inden kommunalvalget d. 16. nov. har undladt at informere skytteforeningerne og den stevnske offentli [...]
Legepladser til Hårlev
Mandag den 1/11 var der vælgermøde i Hårlev, arrangeret af HBE. Et af punkterne på dagsordenen var udviklingen af beboelsesområder og derfor også t [...]