Udlejnings- og festsommerhuse på Kystvejen 270
I forbindelse med at kommunen ønsker at udstykke Kystvejen 270 til 9 (udlejnings)sommerhuse, ifølge Plan, Teknik og Miljø, har lokalplanteamet frem [...]
Seriøsitet eller populisme?
På kommunalbestyrelsesmødet 17. februar blev en dagsorden med en blanding af lette og tunge emner behandlet. Det kan jo ikke være anderledes. For n [...]
Hvis og hvornår er den ”Varme kartoffel” væk
Mellem vælgere og kandidater til kommunalbestyrelsen til valgkampen i Stevns blev der livligt debatteret frisklavet mad til de ældre på plejehjemme [...]
Børn opsiges fra deres klub
Ja, du læste rigtigt. Stevns kommune har opsagt lejemålet (1. sal på Rødvig Børnecenter), som Stevns Friskole har lejet og brugt som klubtilbud til [...]
Stevnslandsbyen og ” Byen for livet”
Stevnsbladet bringer en serie med udvalgsformænd i Stevns. Den 9. februar var det Flemming Petersen, formand for Plan-Miljø-og Teknikudvalget. Hvor [...]
Hilsen fra os…
Hedder en gammel sang med Niels Hausgaard fra 1979? Desværre viser udmeldingen fra den nye borgmester, at den stadig er aktuel 43 år senere: Vi vil [...]
Stevns skal støtte den nye vindmøllepark i Aflandshage
Det største projekt i Danmark i disse år er at gennemføre den grønne omstilling og nå de klimamål, vi i fællesskab har sat os: 70 pct. reduktion af [...]
SF ønsker også at styrke socialområdet
SF blev meget glad for de udmeldinger omkring socialområdet, som både den nye formand for SSU og borgmesteren har fremsat i dagspressen i den senes [...]
Stevns Klint og havudsigten – lad kikkerten blive hjemme
Hvis man vil kaste et blik på fremtidens havudsigt fra Stevns Klint og Traktørstedet Bøgeskoven, som HOFOR drømmer om, kan man slå op på HOFORs hje [...]
”Sindssygt”, det ord støder mig
”En god ældrepleje er sindssygt vigtig”. Det var overskriften på side 16, Stevnsbladet 2 februar. Sætningen bliver udtalt af, godt nok ny i stolen, [...]