Hellested Friskole flager med grønt flag
Hellested Friskole og Børnehus fik tildelt det grønne flag i efteråret 2020, og planen var, at flaget skulle hejses under mere festlige former med  [...]
Hvad tænker du om, at der skal dumpes forurenet jord i Køge Bugt?
Fredag den 4. juni vedtog et flertal i Folketinget en anlægslov for en ny ø, Lynetteholm, i København, der indebærer at forurenet jod skal dumpes i [...]
»Folketinget tager kvælertag på Østersøen«
Sådan lyder vurderingen af folketingsbeslutning, som kan medføre slamforurening af havet langs Stevns. Bag smilet på Michael Løvendal Kruse gemmer  [...]
Politisk stævnemøde ved Bøgeskov Havn
Der var lagt op til et nutidigt slag ved Køge Bugt, men dialogen vandt Af Klaus Slavensky Borgmester Anette Mortensen (V) og Venstres miljøordfører [...]
Anlægslov for Lynetteholm kan betyde forurening på Stevns
Dumping: Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 4. juni i år lov om anlæg af Lynetteholm, som bliver en ny halvø i Københavns Havn. Lynetteholm  [...]
Et vildt vandværk
Først er der græs og senere bliver der vilde blomster. Jørgen Larsen fra Arnøje Vandværk er ved at gøre klar til såning af de mange blomsterfrø. (F [...]
Forsvinder de 1.576.000 kroner ud i havet?
Lad der ikke herske nogen tvivl – Nyt Stevns vil lokalbefolkningen, vi vil stranden og vi vil turisterne – kort sagt vi vil Rødvig og d [...]
Kommunen har fået sine første elbiler
Borgmester Anette Mortensen tog den første tur og fik prøvekørt de nye elbiler. (Foto: Stevns Kommune) Stevns: Ugen før påske ankom to nye elbiler  [...]
Uambitiøse politikere
I Stevnsbladet den 3. februar ser man et spændende opslag. På side 16 “Stevns vil fremme FNs Verdensmål”, hvor blandt andet Line K. Lay udtaler: “… [...]
Klager over udledningstilladelse
En tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Nicolinelund vækker stor kritik fra seks omkringliggende grundejerforeninger i Strøby Eged [...]