Kampagnetur langs vandkanten
Vil gå fra Solgårdsparken til restaurant Udsigten på Kystvejen. DN’s formand har tidligere ryddet op ved kysten langs Stevns, men den 25.9. står de [...]
En mystisk spand på trappen…
Som indeholdt en lille historie om mulig dumping af miljøfarligt affald i naturen. Spanden her blev fundet på en badebro i sommerhusområdet ved Høj [...]
Gadekær tømmes for forurenet slam
Højerup: Et af Danmarks største gadekær ligger i Højerup. Gadekæret, der er på ca. 3.800 kvadratmeter, har i mange år været fyldt med forurenet sla [...]
Vi skal passe bedre på havet
Havet er afgørende for os menneskers eksistens. Der er en mangfoldighed af planter og dyr under havoverfladen, som de færreste kan fatte. Men havmi [...]
Tak hr. Borgmester & Co.
  Stor ros til dem, der lige nu trækker i nødbremsen vedrørende kæmpevindmøller ud for Stevns Klint. Hvis der eventuelt findes tilhængere af sådann [...]
Klima- og naturforeninger vil have en Havnaturpark
Natur: Der er ros til fælles samarbejde med kommuner og Folketing fra både klimaaktivister og Danmarks Naturfredningsforening. Læs også: Folketings [...]
Folketingsflertal vil droppe dumpning
Stevns borgmester er glad på havmiljøets vegne Fælles fodslag blandt kommuner har stoppet dumpning af forurenet slam i Køge Bugt. (Foto: Palle Bend [...]
El-tog som ikke lugter
Da Stevns Kommune, og Region Sjælland, ikke har midler nok til at renovere Østbanens spor fra Køge til Stevns, vil jeg foreslå, at lade DSB forlæng [...]
Kystudsigt
Når jeg sejler på havet, har jeg ikke problemer med, at der enkelte steder er opstillet vindmøller, men det er en pine og plage at se de mange grim [...]
Tryk “Control Alt Delete” på Lynetteholm
De radikales kommunalbestyrelsesmedlem, Line Krogh Lay, kalder den kunstige halvø i København for absurd teater. Kommunalbestyrelsesmedlem Line Kro [...]