Svar på »Kommunal hjælp til affaldssortering«
Tak til Eddie Fornø for at tage et vigtigt spørgsmål op omkring ældre mennesker, måske med demens, som gør, at de bor på plejecenter. Hvad skal de  [...]
Kommunal hjælp til affaldssortering
I Dagbladet den 3. februar kunne man læse, at en del ældre fra Vallø Ældreboliger i Hårlev, blandt andet på grund af hukommelsessvigt og demensprob [...]
Expladan skal ud af byen
De to udvalgsformænd, Steen S. Hansen (PTU) og Bjarne Østergård Rasmussen (NFK), deltog begge på borgermødet. (Foto: Rikke Michael Hansen) Hårlev:  [...]
Naturen på Stevns er fattig
Ny undersøgelse tænder de røde advarselslamper i det grønne landskab Stevns: Der er så kønt ude på landet, skrev H.C. Andersen, men det er kun på o [...]
Vi vil have en ambitiøs affaldsplan
For nogen tid siden kunne man i Stevnsbladet se Anette Mortensen udråbe sig selv og Venstre som det grønneste parti på Stevns. Jeg må på det krafti [...]
Borgermøder om asbest
Hårlev: Stevns Kommune inviterer til borgermøde om spredningen af asbest i Hårlev, tirsdag den 31. januar kl. 19.00 i Hårlevhallens cafeteria. Det  [...]
Venstre – det grønneste parti i kommunalbestyrelsen?
På kommunalbestyrelsesmødet den 22. december 2016 var der en sag om husholdningsaffald. Sagen handler i sin enkelthed om at vi, fra 2018, skal sort [...]
Nuværende affaldsordning fortsætter i 2017
Stevns: Et enigt Plan- og Teknikudvalget (PTU) stemte i september sidste år for at ændre affaldsordningen i Stevns Kommune, men ved årets sidste ko [...]
Flere klager over rotter
Stevns Kommune har afsat 796.000 kroner til rottebekæmpelse i 2017 (Foto: Scanpix). Stevns: 2016 var et år med usædvanlig mange klager over rottebe [...]
Luk Expladan
Af Jens Viggo Moesmand Hyldevænget 31, Hårlev Genbo til Expladan Så skete det igen. Efter en lang ferie brændte fabrikken pludselig. Ikke et proble [...]