Turbo på den grønne omstilling
Klimapartnerskaber mellem stat og kommuner skal fjerne snubletråde for grøn omstilling. Hvis vi skal afbøde klima- og miljøkrisen, skal der arbejde [...]
Tidligere militærterræn undersøges for giftstof
Område på Stevns kan være forurenet med fluorstoffet PFOS. Af Klaus Slavensky   Kortet fra region Sjælland viser en enkelt prik i Stevns Kommu [...]
Red det rene drikkevand
Vand skal ikke købes i supermarkedet – derfor skal vi sikre, at der fortsat er rent vand i hanerne. Danmark er et af de få lande, hvor vi kan [...]
Sådan får man mere skov på Stevns
LÆSERBREV: Der er brug for mere skov på Stevns, i Danmark, i verden. I 1989 vedtog folketinget et mål om at Danmarks skovareal, inden for en period [...]
Naturfredningsforening: Sprøjtegift i drikkevand
Stevns Kommune: Grænseværdien overholdes   (Foto: Klaus Slavensky) Vandboringer: Danmarks Naturfredningsforening (DN) har offentliggjort en ny [...]
Én million kroner til grønne projekter
Stevns’ borgere kan få penge til lokal naturpleje Kristoffer Schou fra Natur- og Miljøforvaltningen viser rundt på en af Stevns naturperler: Odden. [...]
En gammel nyhed om biodiversitetens ophav
Stevns Kommune skal have ros for at ville mere biodiversitet. Men det synes som om, at opgaven er kastet over i favnen på haveejere og orange vejmæ [...]
Hellested Friskole flager med grønt flag
Hellested Friskole og Børnehus fik tildelt det grønne flag i efteråret 2020, og planen var, at flaget skulle hejses under mere festlige former med  [...]
Hvad tænker du om, at der skal dumpes forurenet jord i Køge Bugt?
Fredag den 4. juni vedtog et flertal i Folketinget en anlægslov for en ny ø, Lynetteholm, i København, der indebærer at forurenet jod skal dumpes i [...]
»Folketinget tager kvælertag på Østersøen«
Sådan lyder vurderingen af folketingsbeslutning, som kan medføre slamforurening af havet langs Stevns. Bag smilet på Michael Løvendal Kruse gemmer  [...]