Kystudsigt
Når jeg sejler på havet, har jeg ikke problemer med, at der enkelte steder er opstillet vindmøller, men det er en pine og plage at se de mange grim [...]
Der fældes ulovligt træer om natten ved Kystvejen
Stevns Kommune har anmeldt foreteelsen til politiet. Træer og buske er i nattens mulm og mørke blevet fældet ved Kystvejen. (Foto: Stevns Kommune)  [...]
Dansk Vandrelaug sætter Stevns på Danmarkskortet
Nu snører Dansk Vandrelaug også støvlerne til ture på Stevns. (Foto: Jens Arrent) Natur: Dansk Vandrelaug Storstrøm afdeling har besluttet at opret [...]
Et skridt i en grønnere retning
Kommunen bør altid gå forrest og agere fyrtårn inden for de områder, hvor vi i fællesskab ønsker at forbedre og skabe forandring. Det gælder særlig [...]
Stor interesse for spændende pilotprojekt Naturpark Ådalen
Men flere forlod borgermødet med frustrationer om hvad projektet går ud på. Projektleder: Stemningen på mødet oplevede jeg var overvejende positiv. [...]
Ny skovkirkegård etableres på Stevns
Lille Heddinge: Udendørslivet og ture i skoven er populære som aldrig før og for mange er miljø og biodiversitet blevet vigtige områder med stort f [...]
Reguleringen af rågebestanden intensiveres i 2022
En af metoderne til bekæmpelse af rågekolonier er nedtagning af reder: Denne metode kan stresse en koloni til at flytte et andet sted hen. (Arkivfo [...]
Så var der igen-igen oversvømmelse
Skilte fik dyppet »tæerne« og bord og bænke fik en svømmetur, da weekendens voldsomme uvejr og nedbør fik Tryggevælde Å til at over sine bredder. h [...]
Det døde hav og kysten ved Stevns
Det Døde Hav beliggende ved Jordan, er kendt for at have et ekstremt højt saltindhold og være rigt på helbredende mineraler. Det opstod for omkring [...]
Vindens retning er afgørende
Rødvig: Forud for projektets start med sandfodringen af Rødvig Veststrand var der fra nogle sider kritik af og forventning om, at sandet ville fors [...]