Strandrensning bør prioriteres højere af Stevns kommune
Alt for ofte ser vi store mængder tang på vores strande, herunder især i Rødvig, hvilket er synd og skam, når vi har så dejlige kyststrækninger og  [...]
Stridsøksen mellem Venstre og Nyt Stevns synes begravet
Politik: I januar 2017 meldte daværende venstreborgmester, Mogens Haugaard, sig ud af Venstre, som en konsekvens af afstemningsresultatet på partie [...]
Svar til Henning, Steen og Nicolai
Kære alle 3 Tak for de første socialdemokratiske spins om borgerlig politik og valgforbund i Stevns. Ved sidste kommunalvalg måtte vi se borgerlige [...]
Styr på økonomien
I den borgerlige lejr på Stevns står partierne nærmest i kø for at fortælle, at de har indgået et borgerligt valgforbund med det mål at få styr på  [...]
Hvad vil Venstre og de Konservative?
I indeværende valgperiode arbejder Venstre, Konservative, Radikale og Socialdemokratiet sammmen om den politiske og økonomiske politik samt retning [...]
Borgerligt valgforbund
Hvad får man som vælger i det borgerlige valgforbund? Som jeg forstår det, får man to ting. Sikkerhed for at din stemme går til et parti i valgforb [...]
Stevns har fået ny demenspolitik
Stevns: På kommunalbestyrelsesmødet afholdt virtuelt torsdag aften den 4. marts vedtog en fuldtallig kommunalbestyrelse en ny demenspolitik for Ste [...]
Jeg stemmer på åbenhed og saglig debat
I disse Corona tider, hvor ensomhed og stilhed er kommet til at betyde så meget for så mange mennesker, kom jeg til at tænke på, at der de sidste 4 [...]
Borgerligt fem-kløver indgår aftale
Første gang med et bredt blåt samarbejde   Der er lagt op til enten blå eller rød blok når stevnsboere går til kommunalvalg den 16. november.  [...]
Pengene skal gå til flere pædagoger – ikke til administration
Det er med stor tilfredshed, vi konstaterer, at regeringen har afsat 1,8 milliarder kroner til kommunernes indførsel af minimumsnormeringer i dagin [...]