Søren Pape besøgte Stevnsvirksomheden Dryk
Valgkamp: I selskab med den konservative vælgerforening og borgmesterkandidat Mikkel Lundemann besøgte Søren Pape Poulsen fredag den 17. september  [...]
Klart budskab til miljøministeren: Vi ønsker ikke slam i bugten
En delegation bestående af Johs Johansen, Sejer Folke og Mogens Haugaard repræsenterede fredag i sidste uge Stevns for at aflevere et klart budskab [...]
Stævning af fredning er trist
Hvor er det kedeligt at erfare, at lodsejerforeningen langs Stevns klint trampesti nu har stævnet Miljø- og Fødevareklagenævnet, med henblik på at  [...]
En bedre Østbane vil kunne aflaste trafikken fra Stevns
To af de emner, der virkelig optager borgerne i Øst- og Sydsjælland, er den tætte biltrafik fra Stevns og nordpå, samt Østbanens ”overlevelse” i si [...]
Klar til næste kapitel i historien om en verdensarv
I det nedlagte Boesdal Kalkbrud er byggeriet af et nyt besøgscenter godt på vej. Betonkanonerne er nu gået i gang samtidig med, at hele organisatio [...]
Vi rider på en bølge
Sikke en sommer. Stevns har fanget, hvad der i surf-sportstermer hedder ‘the perfect wave’ – men vi er kun akkurat kommet op og stå på brætte [...]
Lokalpolitikernes vederlag uændret
Enhedslistens forslag om at nedsætte vederlaget for nogle af de politiske udvalgsposter blev på seneste kommunalbestyrelsemøde stemt ned af et fler [...]
Svar til Anne Munch
Kære Anne, det er vist lidt af en tilsnigelse, at Nyt Stevns sætter skatten op. Vi har i budgetter tre år i træk bevist, at Stevns kommune kan drif [...]
Nyt Stevns sætter skatten op
Fakta omkring beskatningen i Stevns Kommune er, at den i 2022 fortsat bliver på 26 procent, fastholdt af en flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen. S [...]
Foreningerne danner basis for livslange fællesskaber
I slipstrømmen på den seneste debat vedrørende den nye Stevnshal og manglende faciliteter til skytteforeningerne står det klart, at der er opstået  [...]