Universitet bruger Stevns som case for bæredygtig turismeudvikling
55 studerende fra hele verden har besøgt Stevns for at studere, hvordan her arbejdes med bæredygtig turismeudvikling. De studerende skal efterfølge [...]
Tegneserier på skoleskemaet
På Hotherskolen skal eleverne på 4. og 5. årgang undervises i tegneserie Hårlev: Det bliver et ekstra sjovt skoleår for 4. og 5. klasse på Hothersk [...]
Stevnsbadet har fået sit eget livreddertårn
Store Heddinge: Inden sommerferien kunne svømmehaller landet over sende en ansøgning afsted til Trygfonden med ønsket om at blive blandt de 15 held [...]
Skolehåndbold var tilbage i Stevnshallen
Store Heddinge: Efter et års pause grundet coronaen afviklede Sierslev Håndboldklub for 23. gang Skolehåndbold i Stevnshallen tirsdag og torsdag i  [...]
De fleste unge får både uddannelse og job
Men op mod 31 procent af unge stevnsboere er ikke kommet i gang med en uddannelse (Foto: Colourbox) Af Klaus Slavensky Unge: Region Sjælland har ne [...]
Informationsmøde om efterskoler
Vær klædt på inden valg af efterskole eller fri fagskole….. Stevns: Uddannelsesvejledningerne i Stevns, Køge og Solrød inviterer til informationsaf [...]
Renoveringsarbejdet på Hotherskolen er godt i gang
Tirsdag formiddag i sidste uge var der rejsegilde for den nye mellembygning og tag på indskolingens bygning. Renoveringsarbejdet følger tidsplanen  [...]
»Glædeligt, at der er aktive forældre«
De kommunale myndigheder er parate til at bakke forældreinitiativ op Forebyggende arbejde: I Stevns Kommune er SSP-konsulenterne tilknyttet Stevns  [...]
Forældre i Hårlev danner fælles front mod narko
Men de sender også en appel til myndighederne om hjælp.  [...]
Afgangs-realklasse træf 60 år efter
Rødvig: Fjorten tidligere elever fejrede tirsdag den 22. juni deres 60 års dag, fra dengang da de i 1961 sagde farvel til Mellem- og Realskolen, St [...]