Tak til Ældreplejen på Stevns  – svar til Bjarne Hilmersson
Jeg vil starte med to citater fra ”Årsrapport, uanmeldte tilsyn 2020, hjemmeplejen og plejecentrene – citat: ”Grundlæggende er kvaliteten i orden”  [...]
Steen S. Hansen får orlov fra kommunalbestyrelsen
Stevns: Steen S. Hansen (A) har anmodet om orlov fra kommunalbestyrelsesarbejdet i to måneder af helbredsmæssige årsager. Steen S. Hansens plads ov [...]
Borgerligt fem-kløver indgår aftale
Første gang med et bredt blåt samarbejde   Der er lagt op til enten blå eller rød blok når stevnsboere går til kommunalvalg den 16. november.  [...]
Valgforbund og samarbejde mellem R, S og SF
Tre partier danner ’bæredygtigt valgforbund’ og varsler om politisk samarbejde efter valget Boesdal: Tirsdag eftermiddag i sidste uge blev det førs [...]
Socialdemokratiets nytårskur
Anne Munch gav en politisk og personlig vurdering af jobbet som socialarbejder Politik: I disse corona-tider er det ikke spor mærkeligt at generalf [...]
Venstre: Vi er frihedens bannerfører
Venstres formand slog ud efter samarbejdspartneren Socialdemokratiet på partiets generalforsamling Af Klaus Slavensky   Venstres formand Karst [...]
Så er vi i gang med Stevnsbudget 2022
På udvalgsmøderne i februar havde alle partier mulighed for at komme med deres ønsker til arbejdet med budget 2022. Det kan være forslag der omprio [...]
Ansvar for svære beslutninger
Politik er også at tage ansvar for de svære beslutninger. DF-Stevns efterspørger mine holdninger og vurderinger i sagen om opsigelse af lejer på St [...]
Ros til den kommunale plejesektor
Men der er plads til forbedringer, erkender socialudvalgsformanden Af Klaus Slavensky Beboere på de stevnske plejecentre udtrykker høj tilfredshed  [...]
Endnu et velfærdsløft på Stevns
Socialdemokratiet på Stevns bakker fuldt op om etablering af en udskolingsklasse på Dagskolen. Det blev besluttet at oprette en udskolingsklasse på [...]