Er Køge skurken alene?
På generalforsamlingerne i Socialdemokratiet og Venstre nævnes Køge Kommune, som den eneste modstander af en nordlig statsvej til gavn for 5/6 af b [...]
Stop Vejdirektoratets VVM undersøgelse nu
– Og gå tilbage til det oprindelige vejforslag. Kald den kommende vej “Ny Stevnsvej Nord”, “Vognmandruten” eller “Udviklingsvej” – bare [...]
Alle veje fører til Rom, siger man?
Skulle vi nu ikke lige få lidt ro på omkring debatten for en statsvej til Stevns? Efter det seneste indlæg fra de tre borgere fra Hellested og Tåst [...]
Fhv. borgmester: Lad os vente på den rigtige vejløsning
Sådan lyder budskabet fra tre borgere i Hellested angående statsvejen til Stevns  [...]
Stop sydlig statsvej
På borgermødet den 14.1. i Hellested var der klar modstand mod de to foreslåede vejføringer. En sydlig vejføring vil gennemskære værdifuldt landska [...]
Svar til Susanne Nielsen
Det er og skal fortsat være vores opfordring, at debatten om Østbanen og ny vejføring fra Køge til Stevns holdes adskilt. Vedrørende Østbanen, så h [...]
Den vej, den vej
Borgere i alle politiske farver, bilister og togpendlere har bedt de stevnske politikere om at prioritere Østbanen fremfor en statsvej, der slet ik [...]
Statsvej, udviklingsvej eller ?
Når man læser diverse indlæg i Stevnsbladet, får man let det indtryk, at det kun er den sydlige løsning, der er ny. Faktum er, at den nordlige løsn [...]
Statsvej eller Østbanen
Angående den nye statsvej, som man vil bruge så mange penge på. Det er total spild af penge, man skulle hellere bruge dem på nye skinner til Østban [...]
Klimahandlingsplan før infrastrukturplan
Regeringen og transportminister Benny Engelbrecht (S) prioriterer klimahandlingsplan førend arbejdet med en investeringsplan for infrastrukturen ka [...]