Stævning af fredning er trist
Hvor er det kedeligt at erfare, at lodsejerforeningen langs Stevns klint trampesti nu har stævnet Miljø- og Fødevareklagenævnet, med henblik på at  [...]
Populært tiltag: Guidede busture for nytilflyttere
På kun få dage meldte 200 deltagere sig til guidet bustur rundt i Stevns Kommune. Stevns: Der gik kun få dage fra invitationerne var sendt ud til S [...]
Lodsejere anker fredningsafgørelse
Procesbevillingsnævnet har givet 55 lodsejere fri proces til at søge fredning af Stevns Klint omgjort. Lodsejerne mener ikke, at fredningen er nødv [...]
Så er der atter gang i motionen i FC Prostata og Venner
FC Prostata og Venner mødes hver onsdag til fællestræning og social samvær på Køge Stadion. (Privatfoto) Køge/Stevns: Når man bliver ramt af svær s [...]
En bedre Østbane vil kunne aflaste trafikken fra Stevns
To af de emner, der virkelig optager borgerne i Øst- og Sydsjælland, er den tætte biltrafik fra Stevns og nordpå, samt Østbanens ”overlevelse” i si [...]
God turistsommer for stevnske overnatningssteder
Stevns: Coronaen har siden sit indtog sat sit præg på mange ting. Det gælder også turistbranchen, der i den grad har været påvirket af de skiftende [...]
Vi rider på en bølge
Sikke en sommer. Stevns har fanget, hvad der i surf-sportstermer hedder ‘the perfect wave’ – men vi er kun akkurat kommet op og stå på brætte [...]
Et nyt fællesskab, et nyt venskab
Vi mener, at Stevns skal være en bedre kommune at være ung i. Det skal være lettere for unge at oprette nye fællesskaber. Foreningslivet skal være  [...]
Østbanen bliver forsinket af nye miljøkrav
Afhængig af Miljøstyrelsens vurdering kan sporrenoveringen af Østbanens nedslidte skinner risikere at blive forsinket med op til 2 år. Stevns: Loka [...]
Få indflydelse på fremtidens vandforsyning
Miljø: KLAR Forsyning er i fuld gang med et større anlægsarbejde med vandbassiner og ikke mindst adskillelse af spilde- og regnvand på Stevns. Nu k [...]