16 millioner til Verdensarven
Nordea-fonden støtter lokal udvikling (Foto: Stevns Kommune)   Kultur/fritid: Stevns Kommune har fået tilsagn fra Nordea-fonden om støtte på g [...]
Et skridt i en grønnere retning
Kommunen bør altid gå forrest og agere fyrtårn inden for de områder, hvor vi i fællesskab ønsker at forbedre og skabe forandring. Det gælder særlig [...]
Blødt vand på vej til Strøby Egede
Strøby Egede Vandværk afholder generalforsamling tirsdag den 19. april kl. 19, og her vil bestyrelsen komme med nyt om overgangen til mindre kalk i [...]
Når politik er regneark og bureaukrati
Statsministeren meldte tidligere på året ud, at nu var det slut, med bureaukrati på ældrerådet. Nu skulle de ældre opleve en værdig alderdom og vis [...]
Et skridt i en grønnere retning
Kommunen bør altid gå forrest og agere fyrtårn inden for de områder, hvor vi i fællesskab ønsker at forbedre og skabe forandring. Det gælder særlig [...]
Stevns’ borgmester håber på øget åbenhed
Opfordring til transportministeren om alternativ løsning på sagen om dumpning af slam i Køge Bugt. Borgmester Henning Urban Dam under et tidligere  [...]
Ny fritids- og idrætspolitik
– skal du være med til at sætte retningen? (Pressefoto: Stevns Kommune) Stevns: Hen over vinteren har Arbejdsmarked-, Erhverv-, Kultur- og Tu [...]
’Kultur’ bliver en del af udvalgsnavn
Stevns: På seneste møde i kommunalbestyrelsen var der 2. behandling af ændringer til styrelsesvedtægten, og her blev det enstemmigt vedtaget, at fa [...]
Stor interesse for spændende pilotprojekt Naturpark Ådalen
Men flere forlod borgermødet med frustrationer om hvad projektet går ud på. Projektleder: Stemningen på mødet oplevede jeg var overvejende positiv. [...]
Ifølge Miljøstyrelsen er sammenblanding af regn- og spildevand langt mere forurenende end regn- og overfladevand alene. Derfor skiller Stevns Kommu [...]