Strøbyhjemmets sidste beboer vinder retssag over kommunen
Camilla Rosenlund bor i portnerboligen længst til højre i billedet. Hun har nu fået rettens ord for, at hun kan blive boende her trods kommunens op [...]
Stevns vil fremme FN’s Verdensmål
Borgere og politikere har lavet et fælles klimaoplæg Af Klaus Slavensky Formanden for det særlige Verdensmålsudvalg, Line Krogh Lay (R) fremlagde u [...]
Samarbejde skal sikre jobs og bedre integration
’Flere og mere fleksible jobmuligheder til flygtninge i Stevns Kommune’. Sådan lyder aftalen, som Forenede Service netop har indgået med det lokale [...]
Opbakning fra Ældrerådet til salg og flytning
Ældrerådet bakker op om kommunens planer om salg af Strøbyhjemmet, flytning af aktiviteterne på Strøbyhjemmet til dele af Acaciebo, som forsat skal [...]
Ros til den kommunale plejesektor
Men der er plads til forbedringer, erkender socialudvalgsformanden Af Klaus Slavensky Beboere på de stevnske plejecentre udtrykker høj tilfredshed  [...]
Uvildig borgerrådgiver på vej
I sidste uge lykkes det flertalsgruppen at få en enig kommunalbestyrelse til at vedtage budgetforligets aftale om Enhedslistens forslag til en uvil [...]
Er kommunen underbemandet?
Eller hvad sker der i forvaltningen? Undertegnede har haft en stomi i 14 år og har ifølge lovgivningen fået bevilget mine nødvendige stomiprodukter [...]
Dialog med borgmesteren fortsætter
Indtil videre holdes møderne virtuelt af hensyn til corona Stevns: Siden Anette Mortensen (V) tiltrådte hvervet som borgmester i Stevns Kommune har [...]
Stevns kommune behøver ikke tre direktører i forvaltningen
To ud af Stevns kommunens tre direktører har opsagt deres stillinger i forvaltningen, og nu er der så sat gang i en proces i forhold til nyansættel [...]
Påbud til kommunen er efterkommet
Stevns: Ankestyrelsen har nu lukket sagen om 30 danske kommuner, der har gjort brug af private konsulenter til afgørelser på socialområdet. 11 af d [...]