Så er der ny trafikhelle på vej til Strøby
I de kommende uger er der dømt langsom kørsel når man skal ud og ind af Strøby Bygade. (Foto: Klaus Slavensky) Trafiksikkerhed: De næste par uger t [...]
Livsfarligt at cykle igennem Lille Heddinge
Jeg har læst i Stevnsbladet, at der er afsat 1 million kroner til trafiksikkerhedstiltag på Stevns, ifølge udvalgsformand Flemming Petersen. Jeg hå [...]
Flytning af byzone skiltet
Efter lang tids kontakt med Stevns kommunes vejteam er det nu endelig lykkes at få en konklusion på min henvendelse. Man vil ikke hjælpe borgerne i [...]
Kampagne på Stevns: Er du klar til et pust?
I den kommende tid vil politiet holde ekstra øje med spritbilister på Stevns. (Foto: Sikker Trafik) Færdselssikkerhed: Det kan godt være, at ”Druk” [...]
Så fik Strøby Egede sine trafikheller
Bedre sikkerhed for fodgængere og cyklister over Stevnsvej Nu er det mere sikkert at krydse den trafikerede Stevnsvej. (Foto: Klaus Slavensky) Traf [...]
Fælles høringssvar fra Stevns og Køge godkendt af Kommunalbestyrelsen
Ønsket fra begge kommuner er en udvidelse af Vejdirektoratets kommissorium, med undersøgelse af en nordligere vejføring. Høringssvaret, der blev go [...]
Borgmestermøde om statsvej
Køges borgmester Marie Stærke (A) og Stevns’ borgmester Anette Mortensen (V) ved et tidligere møde. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen) Forlig?: Stev [...]
C: Statsvej skal længere mod nord
Konservative ønsker, at en kommende statsvej placeres så nordligt som muligt. På baggrund af den netop offentliggjorte VVM-undersøgelse er det tyde [...]
Statsvej: Nordligere rute ønskes
Vejdirektoratet talte for sydlig løsning Borgermøde: Vejdirektoratet har færdiggjort deres VVM-undersøgelse (VVM: Vurdering af Virkninger på Miljøe [...]
SF-Stevns’ mening om trafikudspillet
Så fremlagde regeringen deres forhandlingsoplæg til en ny infrastrukturaftale. Det var et udspil med man gode takter, men desværre også med frygtel [...]