Vi skal passe bedre på havet
Havet er afgørende for os menneskers eksistens. Der er en mangfoldighed af planter og dyr under havoverfladen, som de færreste kan fatte. Men havmi [...]
Hvor er Miljøministeren i sagen om slam i Køge Bugt?
I sidste uge kom det fra en ny aktindsigt frem, at ”omfattende studier” bag Lynetteholms-projektet og dumpning af slam i Køge Bugt bygger på en 40  [...]
Hvem kæmper vores kamp?
I sidste uge besluttede folketinget at afsætte 400 millioner kroner til renovering af Østbanens skinner. Umiddelbart lyder det godt, men faktum er, [...]
Debat om krig på Harmonien
Under temaet ”I Krigens skygge” er der lagt op til en alvorlig og eftertænksom debataften om den aktuelle krig i Ukraine. Harmonien i Rødvig har ti [...]
Slam i Køge Bugt
Jeg var ved at få kaffen galt i halsen, da jeg i sidste uge skulle læse nyheden om, at både Miljø- samt Transportministeren har tilbageholdt dokume [...]
Venstre indkalder Miljøministeren til hastesamråd
Ministeren har tilbageholdt væsentlige oplysninger om slam i Køge Bugt Sagen om slam i Køge Bugt udvikler sig. Efter politisk pres har Transportmin [...]
Replik: En alvorssnak
I uddraget fra Venstres generalforsamling kunne man læse, at Venstre ønsker en alvorssnak med konservative. Den snak er vi selvfølgelig altid klar  [...]
Ken Kristensen på Stevns: Statsvej skal ligge mod nord
Ken Kristensen – der går efter at blive folketingskandidat for Venstre i Faxe-kredsen – ser gerne, at statsvejen fra Stevns kommer til  [...]
Venstre-oplæg: Et skydecenter i kommunen må være nok
Gruppeformand Anette Mortensen vil gerne arbejde for en løsning på problemet med den manglende skydebane, men er grundlæggende godt tilfreds med, a [...]
Venstres formandspost gik fra Skov til Skou
Goddag og farvel i Venstre Stevns. Den afgående formand: Karsten Skov (tv.) fik en kurv af sin afløser: Carl Skou. (Foto: Henrik Fisker) Af Henrik  [...]