(Last Updated On: 2. april 2020)

Her ses borgmester Anette Mortensen (V) på skærmen, da der torsdag i sidste uge blev afholdt digitalt kommunalbestyrelsesmøde. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Corona: Siden den 13. marts har alt stort set været lukket ned på rådhuset i Store Heddinge, og de seneste uger har langt de fleste ansatte arbejdet hjemmefra. Skoler og daginstitutioner er lukket og erstattet med fjernundervisning og etablering af en nødpasningsordning for de familier, hvor forældrene ikke kan arbejde hjemmefra. De indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud er ligeledes lukket ned, mens plejecentrene fortsat er åbne, dog ikke for besøg. Kritiske funktioner, såsom hjemmeplejen, opretholdes.

Stevns Kommune har således implementeret alle relevante udmeldinger og anbefalinger fra de centrale myndigheder, og kommunalbestyrelsens medlemmer blev på deres seneste møde – som var virtuelt og foregik via facebook torsdag aften i forrige uge – orienteret om konsekvenserne for kommunens drift og service til borgerne.

Krisestab etableret

Borgmester Anette Mortensen (V) kunne fortælle, at krisestaben – der blandt andet udgøres af borgmesteren, direktionen, centerchefer og beredskabschef – mødes to gange om ugen for at drøfte og beslutte nye tiltag og udviklingen i situationen. Hun kunne også oplyse, at langt størstedelen af det hjemsendte personale arbejder hjemmefra.

– Og så er vi ved at gøre klar til etablering af et modtagecenter, hvor vi kan modtage coronapatienter, hvis det bliver aktuelt, oplyste Anette Mortensen.

Borgmesterens gennemgang blev taget til efterretning, og dernæst fik de øvrige medlemmer mulighed for at lufte deres bekymringer.

Udsatte, ældre og hjemløse

Værestedet, Krydset, Jernholdet og Gåholdet er i øjeblikket sat på pause. Herudover er Café Stevnen også lukket.

Jan Jespersen (EL) var den første, der fik ordet, og han udtrykte bekymring for såvel de psykisk sårbare som andre sårbare borgergrupper i kommunen:

– Vores udsatte borgere kan nu ikke komme i hverken Cafe Stevnen eller på de kommunale væresteder, der alle er lukket. Vi glæder os over, at der er døgnbemanding på psykiatricentret Brohøjs telefon, men er der andre tiltag i støbeskeen? Vi er også bekymret for de ældre, som sidder alene derhjemme og måske slet ikke tør gå ud. Er der hjælp at hente til for eksempel indkøb?, spurgte Jan Jespersen, som også pointerede at etablering af et nødherberg for kommunens hjemløse burde tages med i overvejelserne.

– For de kan sikkert ikke finde mange sofaer at sove på her under krisen, vurderede han.

Formand for Social og Sundhedsudvalget, Henning Urban Dam Nielsen (S) havde under et tidligere punkt 347. ’Udsatterådets årsberetning 2019’ oplyst, at psykiatricentrets telefoniske rådgivning holder døgnåben under coronakrisen, og han kunne også angive telefonnummeret til rådgivningen: 20514778.

Døgnåben psykiatrisk rådgivning

  • Du kan få råd og vejledning, hvis du har psykiatriske problemer.
  • Du kan også bruge vejledningen, hvis du er pårørende eller ven.
  • Det den psykiatriske rådgivning kan hjælpe dig med er for eksempel, hvad dine muligheder er, og hvordan du kan få den hjælp, du har brug for.
  • Ring til Stevns kommunes psykiatriske sygeplejerske, så I kan tale om det, du har på hjerte:
  • Telefon: 20 51 47 78

Kilde: Stevns kommune

Sårbare børn og unge

Line Krogh Lay (R) talte for vigtigheden i at holde tæt kontakt til de udsatte børnefamilier.

– Netop den gruppe bliver usynlige for os i øjeblikket, hvor de måske har allermest brug for vores opmærksomhed. Når de skal gå hjemme med psykisk ustabile forældre, der måske er voldelige eller har et misbrug. Det er nødvendigt, at vi får lavet et nødberedskab i forhold til de familier, forklarede Line Krogh Lay.

Formanden for Børn, Unge og Læring, Steen S. Hansen (S), var enig heri.

– Alt blev vendt på hovedet på ganske kort tid. Dem, der kender vores børn, er børnenes lærere og pædagoger. De har fingeren på pulsen og får nu til opgave at kontakte familierne. Og vi har flere tiltag under opsejling, lovede Steen S. Hansen.

Siden mødet har kommunen fået iværksat, at alle elever og forældre skal ringes op af en lærer én gang om ugen, og kommunens digitale rådgivning for unge, cyberhus.dk – som man kan læse mere om andet steds i denne avis – har udvidet deres kontakttidspunkter.

Økonomi og erhvervsliv

Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns) efterspurgte et overblik over de økonomiske konsekvenser og fremkom desuden med et ønske om, at der bliver afsat midler til det lokale erhvervsliv.

– For der kommer også en dag efter corona, og derfor vil jeg stærkt opfordre til, at vi i kommunalbestyrelsen får en snak om konsekvenserne for kommunens økonomi. Og at vi afsætter midler til det lokale erhvervsliv, sagde Mogens Haugaard Nielsen.

Flere andre henviste til de økonomiske hjælpepakker for erhvervslivet, som regeringen har sat i værk.

– Vi kan ikke som Stevns kommune alene løfte den økonomiske opgave i forhold til erhvervslivet, sagde Bjarne Nielsen (V).

Formanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen (K) gjorde opmærksom på, at der allerede er sket flere tiltag i Stevns kommune til gavn for erhvervslivet. Blandt andet har kommunen fremskyndet betalingerne til deres leverandører, og senest er også flere af de kommunale renoverings- og vedligeholdelsesopgaver fremskyndet.

– Og så har vi både Stevns Erhvervsråd og Erhvervshus Sjælland, som står klar til råd og vejledning, oplyse Mikkel Lundemann Rasmussen.

Hertil kvitterede Jacob Panton-Kristiansen (V) at han var mere bekymret for de borgere, som mistede deres job, og han så gerne at Stevns Erhvervsråd kom mere på banen.

Borgmester rundede af med en stor tak til alle i kommunen, der i disse dage knokler – og hun sendte også en tanke til alle borgerne, som i øjeblikket er ved at vænne sig til en ny hverdag, med afstand og uden kontakt.
rmh

Skriv en kommentar