(Last Updated On: 30. juni 2022)
En tæt pakket sal vidner om stor interesse for mere sikkerhed for cyklister gennem Lille Heddinge. (Foto: Stevns Kommune)
Trafik: Stevns Kommune har pænt med cykelstier på flere strækninger mellem de større byer, i alt 53 km cykelsti.
Men nu er der endnu en cykelsti på vej, og den er projekteret til at gå gennem Lille Heddinge.

600 meter ny cykelsti

Torsdag en 16. juni var knap 50 lokale borgere mødt op til borgermøde i Lille Heddinge Forsamlingshus.
Mødet var arrangeret af bestyrelsen i forsamlingshuset, der også havde arrangeret en indledende fællesspisning forud for selve mødet, og mødets tema var etableringen af en kommende cykelsti igennem Lille Heddinge.
– Der var livlig og god debat på mødet, om stiernes placering og udformning. Økonomien til etableringen er i kommunens budgetaftale placeret i dette og komme år og derfor foregår selve projekteringen i år, mens selve udførslen kommer til at ske i 2023, oplyser centerchef for Teknik– og Miljøforvaltningen i Stevns Kommune, Birgitte J.T.K. Nielsen.
Kommunens Vejingeniør Jesper Klaus Feldballe Hansen indledte mødet med en præsentation af et projekt med fællesstier (cykel- og gåsti) gennem Lille Heddinge. Han fortalte, at der anlægges enkeltrettede fællesstier langs Rødvigvej i Lille Heddinge mellem den nordlige og den sydlige bygrænse.
I dag er der cykelsti fra Rødvig til Lille Heddinge, og fra Store Heddinge, men ikke gennem selve Lille Heddinge, så der mangler en stump, så den nye samlede strækning vil være på godt og vel 600 meter.

Mange gode idéer

På mødet blev det bl.a. drøftet om det kunne være en mulighed at have en dobbeltrettet cykelsti i den ene side og så fodgængere på den anden side, dette ville gøre at man som cyklist kunne forblive i samme side således at krydsningsheller kan undgås.
Der var også forslag fremme om der etableres gule blinklys, når der er cyklister som skal over kørebanen? Og om stien kunne trækkes bag om Rytterskolen, så der ville blive mere plads til stien og måske opnået større sikkerhed?
Desuden blev der på mødet talt om trafiksikkerhed og talt om muligheden for fuldt optrukne linjer igennem byen, da mange oplever, at der opstår farlige situationer når biler forsøger at overhale ved Rytterskolen og kirken.
Det forventes endvidere øget trafik gennem Lille Heddinge, når Besøgscentret i Boesdal åbner til efteråret, og mange vil køre ad Rødvigvej og Boesdalsvej.
Birgitte J.T.K. Nielsen siger, at det blev aftalt, at kommunens vejingeniør undersøger de fremsatte ideer til projektet, og holder kontakten til af bestyrelsen i forsamlingshuset, således at de løbende holdes orienteret om projektet.
sky
De gule markeringer er de eksisterende cykelstier på begge sider af Lille Heddinge, og den brune linje viser den kommende cykelsti. (Kort fra Stevns Kommune)

Baggrund for etableringen

Igennem mange år har der i Lille Heddinge været et stort ønske om at få forbundet cykelstien fra Rødvig til Store Heddinge med en sti igennem Lille Heddinge.
Som det er i dag slutter stien fra Rødvig ved indkørslen til Lille Heddinge og starter igen ved udkørslen.
Skolebørn i Lille Heddinge hører til folkeskolen i Store Heddinge Skoles opland. Derudover er Stevns Friskole beliggende i Rødvig syd for Lille Heddinge.
På nuværende tidspunkt er det, grundet de manglende cykelfaciliteter og det kurvede vejforløb, utrygt for skolebørnene at cykle til skole enten til Store Heddinge eller til friskolen i Rødvig.
Pendling til og fra arbejde eller til ungdomsuddannelser via cykling fra Lille Heddinge er oplagt. Ca. 4 km nord for Lille Heddinge ligger Store Heddinge og 1 km syd for byen ligger Rødvig.
Fra Rødvig afgår et lokaltog med forbindelse til Hårlev og Køge, hvor der ligger adskillige arbejdspladser samt ungdomsuddannelsesinstitutioner. Derudover er der gode indkøbsmuligheder i både Store Heddinge, Hårlev og Køge.
 (Kilde: Stevns Kommune)

Skriv en kommentar