(Last Updated On: 27. februar 2017)

I sidste uges Stevnsbladet skrev Jan Pedersen et læserbrev om cyklismens ve og vel på Stevns.

Jan nævner helt specifikt to problemstillinger; sikkerheden for cyklister ved Store Heddinge skole og udkørslen ved Kronhøjvej og så belægningen på diverse ældre anlagt cykelstier i kommunen.

Angående forholdene ved Store Heddinge skole har jeg bedt kommunens trafiksikkerhedsråd om at tage sagen på ved et at de førstkommende møder. For selvfølgelig skal cyklisterne kunne køre til og fra og forbi skolen, uden at det er med livet som indsats.

Angående belægningen på diverse cykelstier i kommunen; Det bliver et tema på et af de førstkommende møder i Plan- og Teknikudvalget. For desværre halter vedligeholdelsen af vores cykelstier flere steder i kommunen og der er behov for, at vi får lavet en oversigt og en plan for udbedring af disse belægninger.

Derudover kunne jeg også godt tænke mig, at vi fik en oversigt og nogle beregninger på, hvad det vil koste at anlægge mere lys på de eksisterende cykelstier. For mange steder er det enormt mørkt – og for nogen utrygt – at køre på cykelstien.

Jeg glæder mig over, at vi gennem de sidste år har fået flere cykelstier og i den grad har forbedret muligheden for at komme rundt i kommunen på cykel – men det er vigtigt, at vi hele tiden forbedre og gør vores stisystemer bedre, så endnu flere får lyst til at benytte dem.

Steen Nielsen
Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet

 

Skriv en kommentar