(Last Updated On: 26. marts 2021)

Unge deltog i afbrænding som naturpleje

Af Klaus Slavensky

Samarbejdet med afbrænding mellem skoleelever og kommunens folk var en succes. (Foto: Klaus Slavensky)

Grønt projekt: Kan unge med river, kommunalt ansatte med ukrudtsbrændere og naturvejledere i gummistøvler være en fordel for biodiversiteten? Ja, ja og ja.

I sidste uge gennemførte en skoleklasse og medarbejdere fra Stevns Kommune den første afbrænding på græsarealer ved Stevns Naturcenter som led i vegetationspleje.

Kontrolleret afbrænding

Solen var begyndt at trænge gennem morgendisen, da eleverne fra 8. B i Store Heddinge Skole var samlet til briefing ved Stevns Naturcenter, hvor Stevns Kommunes naturfagsvejleder Jesper Kloppenborg og centrets Jonas Holm på skift fortalte om dagens program med den type afbrænding, som kan spores tilbage til bondekulturernes svedjebrug til skovrydninger og forberedelse af opdyrkning.

– Først skal I rive op i kvas og det visne græs, og så vil kommunens folk sætte ild til med gasbrændere, for det er kontrolleret afbrænding, lød beskeden fra Jonas Holm.

Eleverne delte sig i to hold, et brandhold og et madhold, for dagen var også led i et længere undervisningsforhold.

At overleve på en ø

Eleverne fra Store Heddinge Skole på vej til dagens dont ved Stevns Naturcenter. (Foto: Klaus Slavensky)

I mere end to måneder har Jesper Kloppenborg og 8 C haft et ”overlevelsessemester”, hvor eleverne har skullet klare sig på en selvvalgt ø, f.eks. i Grækenland, og selv finde fødevarer, tænke bæredygtigt og dermed leve sig ind i bl.a. FN’s Verdensmål.

– I dag er de med til se, hvordan afbrænding kan være et godt alternativ eller supplement til græsning og slåning. Og så skal vi fiske og selv lave mad, forklarer Jesper Kloppenborg, mens eleverne med riven slængt over skuldrene går mod de græsarealer, som kræver pleje for at opnå den ønskede biodiversitet.

Søren Haugaard og to kolleger fra kommunens Materielgård er klar med vand, i tilfælde af …, og brændere.

– Den flisebelagte sti fungerer som et brandbælte, forklarer han, og udpeger arealerne, som eleverne skal rive op i før der tændes ild.

Afbrænding er reguleret af en række love og bekendtgørelser og kræver tilladelse fra kommunen samt fra brandmyndighederne, oplyser han, og giver signal til kollegerne, som forsigtigt tænder for bluset.

Flere steder på Stevns

Sikkerheden ved afbrændingen var i orden, og udover vandskader havde Materielgårdens folk en stor vandbeholder parat på vognen. (Foto: Klaus Slavensky)

Dagens afbrænding er den første af en række, som skal foretages på flere kommunale områder på Stevns, og dette projekt har man arbejdet på gennem lang tid, fortæller kommunens natur- og miljømedarbejder Casper Aggerholm Pedersen.

– Ved at brænde de tørre planter gives lys til bunden, så friske vækster kan spire frem. Afbrænding kan foretages som med- eller modvindsbrænding, hvor ilden breder sig langsommere og er nemmere at kontrollere, siger han og peger i retning af Materielgårdens folk, som er i gang med begge metoder.

– Hvis vi når det, så er det planen, at vi skal afbrænde ved Skoleengen i Store Heddinge, men det skal ske inden 31. marts af hensyn til dyrelivet. Men det kræver optimale betingelser for afbrænding med begrænset vind og tilpas fugtighedsforhold, så vi får se, lyder det fra Casper Aggerholm Pedersen.

– Lige nu kan det lade sig gøre, bl.a. fordi markfirben er i hi, supplerer biolog Rasmus Elvekjær fra Naturcentret, og uddyber:

– Undersøgelser har vist, at fordele ved afbrænding er, at det fjerner næringsstoffer, specielt kvælstof. Fjerner vissen biomasse, og giver dermed større artsrigdom af urter. Forhen var det naturens store vilde dyr der afgræssede, men i dag erstatter eleverne de vilde dyr, forklarer han.

Viden og erfaring

Mikkel Pietrowski, 14 år, deltog som led i et Ø-projekt.

En af de dagens ”vilde dyr” er 14-årige Mikkel Pietrowski, som har glædet sig til dagen.

– Det passer fint til vores ø-projekt, hvor vi skal forestille os at overleve på en ubeboet ø, og så øko-agtigt som muligt. Derfor skal vi lære at afbrænde og også fiske ørred og laks i dag, fortæller han.

– Det er spændende fordi det også er med til at gøre en mere selvstændig. Vi får større viden og erfaring, og det her giver rimeligt meget mening, med at skabe flere vækster på denne måde, lyder hans konklusion.

Snart forsvinder Mikkel og hans klassekammerater i røg. Store dele af de viltre og visne græs ligger sortsvedet tilbage, mens det stadig ulmer her og der, indtil et par hug med riverne får mere fart i ilden.

Projekt naturpleje er således i gode hænder hos den unge generation på Stevns.

Skriv en kommentar