(Last Updated On: 26. marts 2019)

Det tværkommunale tilbud for skoleelever med forskellige udfordringer, som er fysisk tæt beliggende til Hotherskolen i Hårlev får angiveligt ikke normaliseret sine forhold.

Børn, Unge og Læringsudvalget (BUL) har den 12. marts 2019 besluttet, at pege på model 1 af fire modeller. Model 1 ændrer ikke på normeringen samt den gennem flere år ikke tilstrækkelige tildelte økonomiske ramme, for at drive en Dagskole med 35 elever og 14 ansatte.

Et flertal i udvalget har stemt for model 1, bestående af Steen S. Hansen og Steen Nielsen fra Socialdemokratiet og Jacob Panton-Kristiansen fra Venstre, der ikke vil tildele flere økonomiske ressourcer til Dagskolen, hvilket betyder, at der skal afskediges personale. Hvis den givne økonomiske ramme skal holdes.

I sagsfremstillinger står der bl.a. følgende til den besluttede model 1, som også er den billigste af de fire modeller:

”Ved denne model, vil det være svært at gennemføre undervisning på tilstrækkeligt niveau, idet konflikter med elever vil medføre at undervisningen i perioder må ophøre.”

Forvaltningen peger på model 3 eller model 4, hvor model 3 nærmest vil være de eksisterende forhold, men tildelt den rette økonomi, således at der ikke årligt vil opstå underskud i forhold til den tildelte normering samt den tildelte økonomiske ramme. Model 4 vil give rigtig gode vilkår analogt med det af forvaltningen undersøgte i forhold til en lignende Dagskole i Slimminge i Køge Kommune.

Dagskolen ønsker selv, at model 4 bliver besluttet, og dermed er der taget højde for en fremtidig struktur, som vil betyde en passende personalenormering samt god undervisning og behandling af Dagskolens elever. Målet er, at eleverne igen bliver udsluset til den geografiske folkeskole.

Vi forældre til Dagskolen er glade for stedet og personalet, men ønsker nu en politisk afklaring og ønsker ro for arbejdet med eleverne på Dagskolen.

De to øvrige politikere af BUL udvalget – Janne Halvor Jensen(Dansk Folkeparti) og Jan Jespersen (Enhedslisten) – har stemt for model 3, som vi vil være endnu mere tilfredse med end model 1, og som i øvrigt flugter med forvaltningens indstilling.

Repræsentant for Forældregruppen
Mette Krogh Olsen
Bakkevej 3
Rødvig

Skriv en kommentar