(Last Updated On: 24. januar 2022)

Sygdom blandt personalet kan betyde nedsat åbningstid

Der kan blive situationer med kortere institutionsdage for børnehavebørn, grundet corona-ramt personale i de stevnske dagtilbud. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Stevns: Coronasmitten hærger Danmark og også Stevns går ikke ramt forbi med over 600 smittede.

Det betyder højt sygefravær blandt flere faggrupper, som f.eks. pædagoger i daginstitutionerne, og det gør det svært for Stevns Kommune at opretholde den normale service.

Reduktion er sket

Stevns Kommune havde allerede før jul haft institutioner, hvor manglen på personale grundet sygdom, selvisolation mm. var så massiv i en kort periode, at der har været nødvendigt midlertidigt at reducere åbningstiden.

Det betød nogle steder en reduktion af åbningstiden på mellem 1 ½ til 3 timer i slutningen ad institutionens åbningsperiode. Og nu begynder det igen.

Der har den seneste uge været gennemsnitligt omkring 30.000 Covid19-smittede om dagen i Danmark, og den seneste uge nåede tallet over 700 borgere i Stevns Kommune.

Det betyder ikke, at tallet af sygdomsramte er tilsvarende højt blandt personalet i kommunens daginstitutioner.

– Stevns Kommune har under denne vinters smittebølge haft institutioner, hvor manglen på personale på grund af sygdom, selvisolation med mere, har været så massiv i en kort periode, at der har været nødvendigt midlertidigt at reducere den daglige åbningstid, oplyser direktør Ralf Klitgaard Jensen fra Stevns Kommune.

– Dette er sket efter, at mulighederne for at afhjælpe situationen med vikarer og rokering af personaler er undersøgt og vurderet ikke at være mulig. I denne uge har det desværre været nødvendigt at reducere den daglige åbningstid i Lodbjerggård Børnehus med 1 ½ time mandag og tirsdag, og med 1 time fra i dag onsdag og resten af ugen, forklarer han og tilføjer:

– Vores dagtilbud prøver efter bedste evne at balancere mellem på den ene side at informere forældrene om de pressede situationer, og hvordan de eventuelt kan hjælpe, og så på den anden side at forældrene ikke skal opleve, at der er et pres på dem for at holde deres børn hjemme. Vi har jo en pasningsgaranti, som vi så vidt som overhovedet muligt skal leve op til. Vi oplever generelt, at forældrene er meget forstående over for de udfordringer, vi står med og mange kender det jo også fra deres egne arbejdspladser, lyder det fra Ralf Klitgaard Jensen.

En særlig situation

Det er alle landets kommuner som rammes af denne “helt ekstraordinære situation”, hvor en kommune ikke kan opfylde pasningsgarantien, oplyser det på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Loven foreskriver, at kommuner har pasningsgaranti, og ifølge reglerne bliver kommunerne straffet, hvis de i strid med pasningsgarantien lukker en institution eller forkorter åbningstiden på grund af personalemangel.

Men netop fordi situationen er helt specielt, har ministeriet per 13.1.2022 meddelt, at ministeriet ser lempeligt på denne ordning:

”Helt ekstraordinære situationer kan f.eks. være en situation, hvor der er så mange sygemeldte om morgenen, at det er uforsvarligt at modtage børn som sædvanligt, og hvor kommunen har afsøgt alle muligheder for at skaffe ekstra arbejdskraft, og det derfor faktuelt er umuligt for kommunen at efterleve pasningsgarantien. Det vil være den enkelte kommune, der vil skulle foretage en konkret vurdering af, om der foreligger en sådan helt ekstraordinær situation. Dagplejen er ligesom daginstitutioner omfattet af regler om pasningsgarantien, og reglerne for de to typer af dagtilbud er de samme.”, meddeler ministeriet.

Og for at skære det ud i pap, så siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til DR, at ”nødbremse” ikke koster kommunerne økonomisk:

”Lægger store dele af personalet sig syge samtidig, kan kommunerne bruge en såkaldt ‘nødbremse’ og sende børnene hjem helt eller delvist, fordi det ikke kan lade sig gøre at holde åbent på almindelige vilkår. Den mulighed findes allerede i dag. Det har nok ikke fremstået tydeligt nok, at nødbremsen var der, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun understreger overfor DR, at der ikke er nogle økonomiske sanktioner forbundet med at bruge af nødbremsen.

– Så skulle der sidde en kommune derude, som ikke har hørt det endnu, så er det sådan, at når man bruger nødbremsen, så er der ikke en økonomisk sanktion, pointerer ministeren.

Ingen går forgæves

Den vanskelige situation for både forældre og personale på daginstitutionerne, medfører dog ikke, at man en tidlig morgen møder en lukket dør til f.eks. børnehaven på Stevns.

– Alle der møder op, kan få passet deres børn, siger Ralf Klitgaard Jensen, som oplyser, at der kun har været få steder, hvor man har måtte indskrænke åbningstiden.

– Men der kan opstå situationer, hvor lederne kan se, at i morgen bliver det svært, og så kontaktes forældrene, hvis der bl.a. åbnes senere og lukkes tidligere. Det sker enten via Aula eller per telefon. Det er udgangspunktet, at selvfølgelig får forældrene besked, slutter Ralf Klitgaard Jensen.

Skriv en kommentar