(Last Updated On: 10. november 2017)

Den kommunale dagpleje på Stevns er dyr. En dagplejeplads koster godt 7.000kr mere om året sammenlignet med landsgennemsnittet. Og pladsen er godt 10.000kr dyrere pr. år end hos en privat dagplejer i vores kommune.

Hvad får vi for pengene? Der er ikke en finger at sætte på de kommunale dagplejeres engagement. De skaber et trygt rum for vores børns udvikling. Det formår de på trods af deres ringe kår. Lad mig give tre eksempler:

1) Dagplejen på Nordstevns bad for nyligt forældrene om økonomisk bidrag til el-cykler. De vil gerne mere omkring med børnene. Hver dagplejer råder i dag over en almindelig ladcykel, som er tung at køre med 4 børn og oppakning – især på de længere stræk i området. Så ønsket om el-cykler er forståeligt. Dagplejerne havde søgt kommunen om enten at få én el-cykel hver eller blot én til deling. Svaret var nej. De måtte heller ikke sælge deres almindelige ladcykler for at købe én fælles el-cykel.

2) Hver dagplejer har et samlet årligt budget på små 500kr til indkøb/udskiftning af legetøj. Kommunen har – igen – afvist, at brugt legetøj må sælges for at skaffe penge til nyt.

3) På Nordstevns har dagplejen legestue i Ellehallen. De er forvist til et lille rum på 20 m2 + lidt plads rundt om et billardbord i et miljø, som er lavet til større børn. Ingen udendørs legeplads til de små, selvom arealet er stort. Det var en kamp at få bevilliget istandsættelse af lokalet. Loftet er stadig ikke malet. Grundet de trange rammer er legestuen delt op i to hold med hver sin ugedag. Der er ikke plads til alle på én gang. Børnene lærer derfor kun halvdelen af dagplejerne at kende. Det er synd, da de kan komme i gæstedagpleje hos en af de ’ukendte’.

Dagplejerne gør deres bedste. Men de står nederst på kommunens prioriteringsliste. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det må føles. Dagplejen fortjener bedre. Ressourcefordelingen på børne-/ungeområdet er helt skæv.

Iben Bundgård Nielsen
På vegne af Forældreforeningen ’Giv Dit Barn En Stemme’

 

Skriv en kommentar