(Last Updated On: 7. december 2017)

Stevns: Ungdomsdagskolen, som i sommer flyttede fra lejede lokale på Boestofteskolen til en nedlagt børnehave på Dalen 5 i Hårlev, skal efter kun få måneder flytte igen.

Dagskolen er for elever, der ikke kan følge den normale undervisning i folkeskolen.

Det har vist sig, at lokalerne på Dalen ikke fungerer hensigtsmæssigt, hverken for skolens elever eller personalet. Der er simpelt hen for lidt plads: det samlede anvendelige areal i bygningen giver ikke mulighed for tilstrækkelig kapacitet til lærerarbejdspladser, der mangler rum til at kunne håndtere samtaler og konflikter mellem børnene, og endelig er det svært at udnytte Dagskolens fulde normering.

Derfor har skolens ledelse og personale bedt om, hurtigst muligt, at flytte til et andet sted.

Invitation til at se lokalerne

Børneudvalget (BU) er i forbindelse med beslutningen om flytning til Dalen 5 i august blevet kritiseret for, ikke at have undersøgt forholdene godt nok, før beslutningen blev truffet. Derfor valgte udvalget at gå i tæt dialog med dagskolens personale og andre for at finde en mere brugbar løsning.

Efter dialog med personale i dagskolen, Hotherskolen, Hotherskolens SFO og Ungdomsskolen, har BU udpeget kommunens lokaler på Toftegårdsvej 1 i Hårlev. Her har børnehaven Tryggevælde Øst tidligere haft adresse, men børnehaven flyttede den 30. oktober i år til lokaler på Hotherskolen.

Blandt andre har udvalgets formand, Janne Halvor Jensen (DF) set de nye lokaler.

– Det er et rigtig godt alternativ. Hvis der er forældre, som gerne vil se lokalerne, er I meget velkomne til at tage ud og se lokalerne. Enten med mig eller med Pernille Kjeldgård (vicekommunaldirektør i Stevns Kommune, red.), sagde hun under sagsgennemgangen på seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Enhedslisten stemte imod

BU’s indstilling blev vedtaget med 18 stemmer. Enhedslistens Jan Jespersen stemte imod.

– Jeg er blevet kontaktet af flere forældre og lærere, som ikke er glade for de nye lokaler. Jeg har hørt, at lokalerne i Boestofte kan lejes for en slik nu, hvor der ikke skal være gymnasium. Jeg anbefaler, at sagen går tilbage i udvalg, begrundede Jan Jespersen sin nej-stemme.

– Dengang vi undersøgte mulighederne, var det meget dyrt at leje i Boestofte. Hvis der findes forældre, som er bekymrede, så tag imod tilbuddet og besøg stedet med Janne eller direktøren, sagde Henning Urban Dam Nielsen (A).

Medudvalgets medlemmer fra Dagskolen har i sagsgennemgangen fået anført følgende indskydelse:

»At løsningen ikke er optimal, men at det er det bedste alternativ. Der udestår efter institutionens vurdering enkelte detaljer i forhold til plantegninger, der skal endeligt afklares, men institutionen er trygge ved, at det kommer på plads i den videre proces«.

Beslutningen medfører en udgift på 800.000 kroner til indretning af lokalerne.
rmh

 

Skriv en kommentar